null

Warszawa Przyjazna Seniorom

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widoczna 4 seniorów z czego trójka w okularach, 2 kobiety i dwóch mężczyzn, patrzą na kartkę . Dójka bliżej wygląda jak by rozmawiała o treści kartki.

Polityka senioralna m.st. Warszawy to dokument, który będzie wyznaczać kierunek działań dla miasta, miejskich instytucji i podmiotów realizujących zadania na rzecz seniorów w Warszawie.
Chcemy, by polityka jak najlepiej wspierała międzypokoleniową wspólnotę Warszawy!

Prace nad dokumentem rozpoczęliśmy w grudniu 2021 roku. Wypracowaliśmy projekt polityki w partnerstwie z Warszawską Radą Seniorów, przy udziale przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, pracowników i pracowniczek Urzędu i miejskich instytucji. Dyskutowaliśmy o tym, dlaczego Warszawie jest potrzebny dokument, który określa politykę senioralną. Podczas warsztatów wypracowaliśmy zasady i wartości, wokół których powinna być kształtowana polityka Warszawy w tym obszarze.

Konsultacje społeczne są drugim etapem prac nad polityką. Chcemy wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami omówić wartości i zasady polityki senioralnej. Przedyskutujemy propozycje rekomendacji, które posłużą biurom Urzędu i urzędom dzielnic do planowania działań przyjaznych dla seniorów i seniorek. Zbierzemy również propozycje obszarów, które warto w przyszłości diagnozować.

Zapoznaj się z projektem.

Porozmawiamy:
Jakie są wyzwania dotyczące sytuacji osób starszych mieszkających w Warszawie?
Czy rekomendacje zawarte w projekcie polityki senioralnej są szansą, aby tworzyć działania przyjazne dla seniorów i seniorek?
Co jeszcze możemy zrobić, żeby Warszawa mogła w większym stopniu wykorzystywać potencjał seniorów?
Czy opisane zasady i wartości przyczynią się do zmiany sytuacji seniorów?
Co jeszcze należałoby uwzględnić w polityce senioralnej?

Jak mozna wiąć udział w konsultacjach?
Podziel się swoją opinią podczas spotkań:

  • 18 listopada (piątek) od 16 do 18 w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Nowolipie 25B
  • 21 listopada (poniedziałek) od 14 do 16 w Centrum Alzheimera przy al. Wilanowskiej 257

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia spotkania w polskim języku migowym (PJM), prosimy o informację na pięć dni przed wybranym spotkaniem na adres: koordynacja.ps@um.warszawa.pl
Zadzwoń podczas dyżurów telefonicznych: +48 885 542 051

  • 24 listopada (czwartek) od 16 do 19
  • 28 listopada (poniedziałek) od 15 do 17

Możesz też przesłać opinię na adres: koordynacja.ps@um.warszawa.pl
Więcej informacji 
Konsultacje trwają do 30 listopada 2022r.