null

Warszawa wspiera ofiary przemocy domowej mimo epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rozwój pandemii koronawirusa i konieczność pozostawania w domu zwiększa ryzyko wystąpienia agresywnych zachowań i przemocy wobec członków rodziny. W ostatnim czasie wzrosła liczba zgłoszeń telefonicznych i mailowych od osób potrzebujących pomocy. Trudną sytuację potwierdzają organizacje i stowarzyszenia, działające na rzecz praw kobiet i osób doświadczających przemocy domowej.

Tylko jedna z organizacji, Centrum Praw Kobiet, odnotowała w ostatnim czasie blisko 50 proc. więcej połączeń telefonicznych na numer interwencyjny i około 20 proc. zgłoszeń mailowych. Warszawa nieprzerwanie świadczy pomoc ofiarom przemocy. Teraz apeluje dodatkowo do mieszkańców o zwiększenie uważności na najbliższe otoczenie oraz rozpowszechnianie plakatu informacyjnego w przestrzeni publicznej, aby pomoc mogła dotrzeć do jak największej liczby osób w potrzebie.

Gdzie szukać pomocy

Na uruchomionej w 2019 roku miejskiej stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa można znaleźć aktualne informacje o funkcjonowaniu instytucji pomocowych: numerach telefonów zaufania, bezpłatnej pomocy prawnej, wsparciu psychologicznym, miejscach pomocy w najbliższej okolicy. W związku z epidemią koronawirusa, placówki funkcjonują z zachowaniem odpowiednich procedur sanitarnych.

Strona jest również przetłumaczona na język angielski, aby publikowane na bieżąco informacje były dostępne dla jak największej grupy migrantów, mieszkających w Warszawie, którzy nie znają języka polskiego ani systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Informacje na temat pomocy dostępnej w stolicy można również uzyskać pod numerem telefonu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115 - czynnego całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Wsparcie organizacji pozarządowych

Wszystkie NGO, które w ramach umów z miastem realizują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, otrzymały rekomendacje, aby zawiesić do odwołania spotkania, zajęcia grupowe oraz szkolenia. Organizacje pozarządowe udzielają konsultacji przez telefon oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Informacje, dotyczące oferty pomocowej realizowanej przez NGO, dostępne są na stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa.

Działalność Ośrodków Pomocy Społecznej

Pracownicy socjalni, asystenci rodzin czy psychologowie z warszawskich ośrodków pomocy społecznej monitorują sytuację członków rodzin, w których dochodziło do przemocy, np. kontaktując się z nimi telefonicznie. Ośrodki Pomocy Społecznej zapewniają dyżury specjalistów oraz konsultacje i wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających przemocy domowej.

Przedstawiciele podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”, wymieniają się telefonicznie informacjami, a w szczególnych przypadkach spotykają się w tym celu osobiście, z zachowaniem niezbędnej ostrożności i zasad bezpieczeństwa.

Miejsca schronienia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Obecnie możliwe są przyjęcia do:

  • Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej (WOIK), ul. 6 Sierpnia 1/5, tel. 514 202 619 (czynny całodobowo).W związku z epidemią WOIK wprowadził specjalną procedurę przeciwdziałania koronawirusowi, która dotyczy pracowników ośrodka i osób, korzystających z usług jednostki. Osoby te są na bieżąco informowane o zaleceniach, a opuszczanie hostelu jest ograniczone wyłącznie do załatwienia spraw życiowych (np. zakup żywności, wyjście i powrót z pracy).
  • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW), adres utajniony, tel. 22 828 38 26, telefon interwencyjny: 600 07 07 - 17 (czynny całodobowo). Placówka prowadzona jest przez organizację pozarządową Fundację Centrum Praw Kobiet. W ośrodku odbywają się przyjęcia interwencyjne - w takim przypadku nowo przyjęte podopieczne są objęte 14-dniową kwarantanną w wydzielonych odrębnych pomieszczeniach placówki.

Uzyskanie schronienia możliwe jest również w Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja", ul. Chlubna 9A/9D, tel. 604 930 292 (czynny całodobowo). Jednostka w dalszym ciągu przyjmuje nowe osoby. Placówka wdrożyła procedurę postępowania, związaną z zagrożeniem koronawirusem. Ponadto, osoby przyjmowane do ośrodka, muszą uzupełnić ankietę, dotyczącą m.in. stanu zdrowia i kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem.

PRZEMOC 8