null

Warszawa wstrzymuje wysyłkę zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność będą wysyłane do mieszkańców dopiero, gdy ustąpi zagrożenie epidemiczne. Taką decyzję wspólnie z burmistrzami podjął prezydent Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy zdecydował, aby niepotrzebnie nie narażać mieszkańców na kontakt z wirusem, dlatego wszystkie sprawy związane z przekształceniem będzie można załatwić później, nie martwiąc się ustawowymi terminami i nic na tym nie tracąc. Umożliwia to uchwała Rady m.st. Warszawy z 19 marca 2020 roku, wprowadzająca dodatkowe 98- i 99-proc. bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 rok.

Przypominamy jednak o obowiązku opłacenia użytkowania wieczystego za 2019 i 2020 rok, jeśli nasza nieruchomość nie znajduje się w wykazie przekształconych nieruchomości.

Opłatę za użytkowanie wieczyste za 2019 r. należało uiścić do końca marca 2019 r. Opłatę za użytkowanie wieczyste za 2020 r. należy uiścić do końca czerwca 2020 roku.

Mieszkańcy Żoliborza, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste powinni wnosić na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Żoliborzy nr: 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009.

Osoby, których nieruchomości uległy przekształceniu, ale nie wystąpiły z wnioskiem o opłatę jednorazową i bonifikatę, powinny taki wniosek złożyć do 31 grudnia 2020 r. oraz wnieść opłaty przekształceniowe roczne za rok 2019 i 2020 (w wysokości opłaty rocznej pomniejszonej o 98 lub 99% bonifikaty). Następnie 98 lub 99 % bonifikata zostanie naliczona od opłaty jednorazowej za pozostały okres 19 lub 18 lat. Bonifikaty obejmują również opłaty wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

Informacja najważniejsza – jeżeli do końca 2020 r. właściciel wystąpi o opłatę jednorazową z bonifikatą, to w ogólnym rozrachunku (suma opłat rocznych i jednorazowej) uzyska on 98 lub 99 % bonifikaty od pełnej liczby 20 opłat przekształceniowych – tj. zachowa prawo do pełnej zniżki, bez względu na datę otrzymania dokumentu z Urzędu Dzielnicy.

Zaświadczenia oraz informacje o opłatach jednorazowych będą oczywiście przygotowywane, a wysyłka dokumentów wznowiona, gdy minie zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2. W przypadku dzielnicy Żoliborz zaświadczenia o przekształceniu wysłane zostały już dla 94% użytkowników wieczystych, których nieruchomości uległy przekształceniu. Aktualnie przygotowywane są przede wszystkim informacje o opłatach jednorazowych oraz zaświadczenia potwierdzające spłatę wniesionych opłat.