null

Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego - start konsultacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Po lewej stronie żółte i czerwone "dymki" symbolizujące rozmowę, dyskusję. Po prawej napis: Warszawska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Rozpoczęły się konsultacje projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Wprowadzone w projekcie postanowienia określają:

  • tryb powoływania członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  • sposób przeprowadzenia wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych w Warszawskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego,
  • precyzują terminy ogłoszenia wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • upraszczają sposób zgłoszenia kandydatur w wyborach,
  • określają terminy i sposób organizacji wyborów,
  • opis organizacji i trybu działania Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 
Szczegółowe informacje wraz z formularzem do zgłaszania uwag znajdą Państwo na stronie

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu uchwały. Swoje uwagi mogą Państwo zgłaszać na spotkaniu konsultacyjnym lub poprzez wysłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego w następujący sposób:

  • przesyłając skan formularza drogą mailową na adres: ngo@um.warszawa.pl,
  • przesyłając wypełniony formularz pocztą na adres Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
  • wysyłając formularz faksem pod numer 22 443 34 02.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się online 28 lutego 2023 r. (wtorek) o godzinie 17:00 na platformie MS Teams. Link do spotkania

Konsultacje trwają do 5 marca 2023 r.