null

Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi lub handlowymi - ul. Gdańska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie informujemy, że na stronie BiP link opublikowano pierwszy kompletny wniosek w trybie specustawy mieszkaniowej (zwanej popularnie lex deweloper) wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi lub handlowymi - ul. Gdańska.

Zgodnie z art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496), uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej pn.:"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi lub handlowymi, garażem podziemnym oraz zjazdem na działce ewidencyjnej 32 i 33 w obrębie 7-04-14 przy ul. Gdańskiej 5/7 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy"  znak sprawy AM-ZP-C.0006.1.2019.JFE, można wnosić pisemnie do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, Marszałkowska 77/79 kod pocztowy: 00-683 Warszawa, lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z poźn.zm.), tj. w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail Biura Architektury i Planowania Przestrzennego sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl, w terminie 21 dni od daty opublikowania wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy, tj. do dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

56164135 10161481877280291 2577399295825149952 o