null

Wykaz publicznych placówek oświatowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PRZEDSZKOLA

1.   Przedszkole nr 87, ul. Broniewskiego 9D

      01-780 Warszawa, tel. 22 277-22-36

      www.przedszkole87.waw.pl

      p87@edu.um.warszawa.pl

 

2.   Przedszkole nr 96, ul. Wyspiańskiego 5

      01-577 Warszawa, tel. 22 839-28-39

      www.przedszkole96.schoolpage.pl  

      p96@edu.um.warszawa.pl

 

3.   Przedszkole nr 109 „Ludeczkowo”, Pl. Henkla 2

      01-578 Warszawa, tel. 22 839-28-96

      www.przedszkoleludeczkowo.pl

      p109@edu.um.warszawa.pl

 

4.   Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej, ul. Suzina 4

      01-586 Warszawa, tel. 22 277-22-30

      www.p130.przedszkola.net.pl

      p130@edu.um.warszawa.pl

 

5.   Przedszkole nr 131, ul. Sierpecka 9A

      01-589 Warszawa, tel. 22 833-05-73

      www.przedszkole131.waw.pl

      p131@edu.um.warszawa.pl

 

6.   Przedszkole nr 132, ul. Śmiała 20

      01-523 Warszawa, tel. 22 839-05-08

      www.p132.przedszkola.net.pl

      p132@edu.um.warszawa.pl

 

7.   Przedszkole nr 197 „Do-Re-Mi”, ul. Ks. J. Popiełuszki 3A

      01-786 Warszawa, tel. 22 277-22-00

      www.przedszkole197.schoolpage.pl    

 p197@edu.um.warszawa.pl

 

8.   Przedszkole nr 212, ul. Rybińskiego 2

      01-611 Warszawa, tel. 22 839-88-67

      www.p212waw.edupage.org

      p212@edu.um.warszawa.pl

 

9.   Przedszkole Integracyjne nr 247, ul. Bieniewicka 32

      01-632 Warszawa, tel. 22 832-84-08

      www.przedszkole247.eu

      p247@edu.um.warszawa.pl

 

10. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288, ul. Elbląska 63A

      01-737 Warszawa, tel. 22 633-90-82

      www.przedszkole288.waw.pl

      p288@edu.um.warszawa.pl

 

11. Przedszkole nr 361, ul. Włościańska 6A

      01-710 Warszawa, tel. 22 633-38-92

      www.przedszkole361.waw.pl

      p361@edu.um.warszawa.pl

 

12. Przedszkole nr 433, ul. Rydygiera 8A

      01-793 Warszawa, tel. 22 277-22-22

      www.przedszkole433.waw.pl

      p433@edu.um.warszawa.pl

 

13. Przedszkole nr 446, ul. A. German 5

      01-794 Warszawa, te. 22 277-20-70

      www.przedszkole446.edu.pl

      p446@edu.um.warszawa.pl

 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

 

1. Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana, ul. Mścisławska 1

    01-647 Warszawa, tel. 22 277-22-28

    www.sp65.waw.pl

    sp65@edu.um.warszawa.pl

 

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana, ul. Or-Ota 5 

    01-507 Warszawa, tel. 22 277-16-07

    www.oppman.edu.pl

    sp68@edu.um.warszawa.pl

 

3. Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy, ul. Przasnyska 18a

    01-756 Warszawa, tel. 22 277-16-88

    www.sp92warszawa.edupage.org

    sp92@edu.um.warszawa.pl

 

4. Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego, ul. Braci Załuskich 1

    01-773 Warszawa, tel. 22 663-48-49

    www.sp267.waw.pl

    sp267@edu.um.warszawa.pl

 

5. Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. „Alek”, ul. Filarecka 2     

    01-582 Warszawa, tel. 22 277-16-30

    www.sp391.edu.pl

    sp391@edu.um.warszawa.pl

 

6. Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy”, al. Wojska Polskiego 1 A                      

    01-524 Warszawa, tel. 22 277-16-20

    www.sp392.waw.pl

    sp392@edu.um.warszawa.pl

 

7. Szkoła Podstawowa nr 396, ul. A. German 5A

    01-794 Warszawa, tel. 22 277-16-99

    www.sp396.edu.pl

    sp396@edu.um.warszawa.pl

  

 

LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

1. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

    im. Bolesława Limanowskiego, ul. Felińskiego 15 

    01-513 Warszawa, tel. 22 839-48-13

    www.jedynka.edupage.org

    sekretariat@jedynka.org

 

 

2. XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

    im. Stefanii Sempołowskiej, ul. ks. J. Popiełuszki 5

    01-786 Warszawa, tel. 22 663-68-94

    www.sempolowska.eu

    sekretariat@sempolowska.eu

 

3.  LXIV Liceum Ogólnokształcące

    im. Stanisława Ignacego Witkiewicza „Witkacego”, ul. Elbląska 51

    01-737 Warszawa, tel. 22 633-24-04

    www.liceum64.pl  

    lo64@edu.um.warszawa.pl

 

SZKOŁY ZAWODOWE

 

1. Zespół Szkół nr 28, ul. gen. J. Zajączka 7

    01-518 Warszawa, tel. 22 844-36-34

    www.zs28.waw.pl

    zs28@zs28.waw.pl

 

w tym:

 • Technikum Elektryczne nr 2 im. Synów Pułku
 • Szkoła Policealna nr 39
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 61

 

2. Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13

    01-513 Warszawa, tel. 22 839-00-41

    www.zs31warszawa.edupage.org

    zs31@edu.um.warszawa.pl

 

w tym:

      -    CXIV Liceum Ogólnokształcące

 • Technikum Mechaniczne nr 7
 • Szkoła Policealna nr 35 dla Dorosłych
 • Branżowa Szkoła Rzemiosł Artystycznych I stopnia nr 65

 

3. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. gen. J. Zajączka 7

    01-518 Warszawa, tel. 22 839-12-23

    www.zseil.edu.pl

    zseil@zseil.edu.pl

 

 w tym:

 • Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy AK „Żywiciel”
 • CXLIX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna nr 32 dla Dorosłych
 • Branżowa Szkoła Elektroniczna I stopnia nr 2

 

4. Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Włościańska 35,

    01-710 Warszawa, tel. 22 663-32-55

    www.wloscianska.strefa.pl

    zssl3@edu.um.warszawa.pl

 w tym:

 • Technikum Samochodowe nr 3
 • CL Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna nr 33
 • Branżowa Szkoła I stopnia nr 11

 

 

 

 

INNE PLACÓWKI OŚWIATOWE

 

1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej Żoliborz, ul. ks. J. Popiełuszki 13,

    01-633 Warszawa, tel. 22 839-42-41

    www.oppzoliborz.waw.pl

    oppzol@edu.um.warszawa.pl

 

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Felińskiego 15

    01-513 Warszawa, tel. 22 277-22-10, 277-22-18

    www.poradnia-nr3.pl

    ppp3@edu.um.warszawa.pl

 

 

SZKOŁY SPECJALNE

 

1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123, ul. Czarnieckiego 49

    01-548 Warszawa, tel. 22 839-22-52

    www.sps123.waw.pl

    sekretariatszkola123@gmail.com

 

2. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291, ul. Dembińskiego 1

    01-644 Warszawa, tel. 22 353-01-09

    www.sp291.edupage.com   

    sp291@edu.um.warszawa.pl

 

3. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9, ul. J. Ch. Paska 10

    01-640 Warszawa, tel. 22 833-22-05

    www.sosw9.waw.pl

    osw9@wp.pl

 w tym:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 155

 

 

INNE SZKOŁY

 

 1. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego, ul. Krasińskiego 1, 01-530 Warszawa, tel. 22 839-18-78

www.szymanowski.edu.pl

sekretariat@szymanowski.edu.pl

w tym:

 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna  I stopnia
 • Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna  II stopnia