null

Wykaz publicznych placówek oświatowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedszkola 

 • Przedszkole nr 87
 • Przedszkole nr 96
 • Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
 • Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
 • Przedszkole nr 131
 • Przedszkole nr 132
 • Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
 • Przedszkole nr 212
 • Przedszkole Integracyjne nr 247
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
 • Przedszkole nr 361
 • Przedszkole nr 433

Szkoły Podstawowe

 • Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana
 • Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
 • Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
 • Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
 • Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123 im. Kornela Makuszyńskiego
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 291

Zespoły Szkół

 • Zespół Szkół nr 28
 • Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
 • Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
 • Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego

Licea

 • I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
 • XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej
 • LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego"

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy
 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Żoliborz"
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3