null

Wykonanie miejsc dla ustawienia pojemników na śmieci w pasie drogowym ul. Czarnieckiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ul. Czarnieckiego wraz z dojazdem do Fortu Sokolnickiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Załacznik:

Tryb: Przetarg nieograniczony
Rodzaj: Roboty budowlane
Wartość: poniżej 5 225 000,00 euro
Telefon: 22 443 89 51
Fax: 22 443 90 04
E-mail: zzp.udzoliborz@um.warszawa.pl
Data ogłoszenia: 2016-10-28
Termin składania ofert: 2016-11-14
do godziny: 08:45