null

Wykonawca przebudowy II odcinka ulicy Śmiałej rusza z pracami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Burmistrz Paweł Michalec, zastępca burmistrza Renata Kozłowska, radna Sławomira Pieńkowska i wykonawca podczas podpisywania umowy

Ruszamy z II etapem przebudowy ulicy Śmiałej. W środę, 7 czerwca Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał z wykonawcą – spółką RYMIX - BIS, umowę na realizację II odcinka od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka. Termin ukończenia inwestycji przewidziany jest w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

W kwietniu ukończone zostały prace nad projektem przebudowy II etapu ulicy Śmiałej o długości ok. 390m i szerokości ok. 4,5m. Po obu stronach ulicy wybudowane zostaną nowe chodniki, a ruch samochodowy spowalniać będą dwa zamontowane progi. Do granicy posesji wybudowane zostaną nowe zjazdy z kostki kamiennej o łącznej powierzchni ok. 630 mkw.

Kompleksową modernizację przejdzie także cała linia oświetlenia ulicznego na długości ok 550m. Ulice na całości rozświetlą latarnie typu „Pastorał Warszawski”, które na czas prac zostaną zdemontowane i po odrestaurowaniu - uzupełnione o 3 dodatkowe sztuki - pojawią się w nowych lokalizacjach.

- Dokończeni przebudowy ulicy Śmiałej, to jedna z najbardziej oczekiwanych inwestycji drogowych na Żoliborzu. Ulica od lat wymagała już kompleksowego remontu i wygląda na to, że uda się to zrealizować jeszcze w tym roku. Wraz ze zmianami w wyglądzie i jakości użytkowania jezdni, pójdą zmiany w zagospodarowaniu zieleni. Pojawią się nowe nasadzenia, zielone żywopłoty w miejscu starych metalowych wygrodzeń, zadbamy też o właściwą pielęgnację rosnących tam drzew. Wizytówka Żoliborza Oficerskiego odzyska swój blask – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Zieleń

Pas drogowym od posesji oddzielać będzie nowa zieleń. W miejsce dotychczasowych metalowych wygrodzeń posadzone zostaną żywopłoty z irgi błyszczącej, cisów oraz ligustra pospolitego. Sadzone będą także takie krzewy jak: pigwowiec, róża, śnieguliczka oraz lilak. Łącznie nasadzonych będzie blisko 3,5 tys. nowych roślin. Ściółkowanie korą młodych krzewów obejmie łączną powierzchnie prawie 560mkw.

Wszystkie rosnące przy ulicy drzewa zostaną zachowane i poddane pielęgnacji przez specjalistów ds. zieleni. Zgodnie z umową - wykonawca będzie miał obowiązek należytego ich zabezpieczenia na czas prowadzenia prac budowlanych. Prowadzony będzie monitoring prawidłowego zabezpieczenia zieleni zarówno przez inspektorów nadzorujących przebudowę ulicy, jak i pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Projekt opiniowany przez mieszkańców

Przebudowa drugiego odcinka ul. Śmiałej na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka poprzedzona została spotkaniem i rozmowami z mieszkańcami, którzy opowiedzieli się za:

  • pozostawieniem obecnej szerokości jezdni: 4,5 m - 5 m
  • pozostawieniem chodników po obu stronach ulicy Śmiałej o szerokości 1,5 m
  • wprowadzeniem ruchu jednokierunkowego w stronę od Al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka
  • jednostronnym parkowaniem ograniczonym wyłącznie dla mieszkańców
  • pozostawieniem skrzyżowania ulic Śmiałej i Mierosławskiego bez zmiany geometrii drogi.

Na podstawie zebranych opinii, z trzech omawianych z mieszkańcami koncepcji powstał finalny projekt wykonawczy.

Dotychczas zrealizowane prace na Śmiałej

3 grudnia 2022 roku ukończyliśmy I etap przebudowy ulicy Śmiałej na odcinku od ul. Gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego. Prace budowlane objęły odcinek ulicy o długości 316 m i szerokości od 5 m do 5,5 m. Zamontowane zostały progi zwalniające, w pasie drogowym pojawiły się nowe drzewa i krzewy, w nowych lokalizacjach pojawiło się 16 latarni oświetleniowych typu „Pastorał Warszawski”.

Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Gen. J. Zajączka do ul. Hauke-Bosaka współfinansowana jest ze środków Województwa Mazowieckiego w kwocie 2 mln zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Zdjęcie – od lewej: Krzysztof Minichowski – prezes zarządu RYMIX – BIS, Paweł Michalec - burmistrz Żoliborza, Renata Kozłowska - zastępca burmistrza, Sławomira Pieńkowska - radna dzielnicy.