null

X Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W środę 28 sierpnia odbyła się X Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Radni podjęli uchwałę „w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 281/19 z dnia 23 lipca 2019 r. wraz z autopoprawką.” 

Ponadto radni dokonali zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Dzielnicy.

sesja rady 28 08 2019

Przypominamy, że dokumenty sesji publikowane są w pełnym brzmieniu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.