null

XLIX Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, dnia 20.09.2023 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

XLIX Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Posiedzenie odbędzie się dnia 27 września 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, w sali nr 328 w trybie stacjonarnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XLVIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2023 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2075/2023 z 14 września 2023 r. – druk nr 288.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji nr 41/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. dot. powrotu Prochowni Żoliborz do parku im. S. Żeromskiego – druk nr 289.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i nadania jej statutu – druk nr 290.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 291.
 8. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 9. Zapytania radnych.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XLVIII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą przysłuchiwać się im mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

/-/ Piotr Wertenstein-Żuławski

Link do transmisji z obrad XLIX Sesji Rady Dzielnicy