null

XLVI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, dnia 07.06.2023 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

XLVI Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Posiedzenie odbędzie się dnia 14 czerwca 2023 r. (środa) o godz. 17:00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, w sali nr 328 w trybie stacjonarnym.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2023 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1952/2023 z 23 maja 2023 r.– druk nr 279
  4. Podjęcie stanowiska w sprawie wyeksponowania w przestrzeni publicznej zabytkowych pozostałości Pałacyku Królowej Marii Kazimiery Sobieskiej na Marymoncie – druk nr 280
  5. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
  6. Zapytania radnych.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą przysłuchiwać się im mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

/-/ Piotr Wertenstein-Żuławski