null

XV Sesja Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 18 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016[1] Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję
 
XV Sesję Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 
Posiedzenie odbędzie się dnia 10 stycznia 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)
 
 
Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Seniorów
  3. Podsumowanie roku 2022
  4. Plan pracy na 2023 r
  5. Konkurs „Żoliborskie Miejsca Przyjazne Seniorom”
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Seniorów
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
/-Elżbieta Błaszczak-/

Warszawa, dnia 3.01.2023 r.