null

XVI Sesja Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 18 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016  Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję

XVI Sesję Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Posiedzenie odbędzie się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)


Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji Rady Seniorów
  3. Inicjatywa Lokalny – prezentacja p. Alicja Tyc
  4. Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów – c.d.
  5. Konkurs „Żoliborskie Miejsca Przyjazne Seniorom” – stan przygotowań
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.


Przewodnicząca Rady Seniorów
Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Elżbieta Błaszczak

Warszawa, dnia 21.03.2023 r.