null

XVIII Sesja Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawa, dnia 16.05.2023 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 18 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016* Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję

XVIII Sesję Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Posiedzenie odbędzie się dnia 23 maja 2023 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Słowackiego 6/8 w sali konferencyjnej 328 (III p.)

Porządek obrad:

  1. Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów – wyniki
  2. Informacja o Ustawie o samorządzie gminnym z dnia 8.02.2023 r. - zmiany w punkcie 5c dot. działalności Rad Seniorów.
  3. Propozycje na lato dla seniorów.
  4. Klub seniora – konkurs Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  5. Sprawy różne

Przewodnicząca Rady Seniorów
Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

/-/ Elżbieta Błaszczak


*Zmienionej uchwałami Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy  nr 113/XXVII/2017 z dnia 25 stycznia 2017r.; nr 42/XIII/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.; nr 67/XIX/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.