null

XXXIV Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy -12-01-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

XXXIV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 12 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez nową radną Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – objęcie mandatu.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXXIII sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (nazwa skrócona: pl. A. Wajdy)  – DRUK NR 204
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy (nazwa skrócona: Skwer A. Wajdy) – DRUK NR 205
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na 2022 rokDRUK NR 206
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 października 2021 r. na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmana w Warszawie  – DRUK NR 207
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. WarszawyDRUK NR 208
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. WarszawyDRUK NR 209
 11. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 12. Zapytania radnych.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XXXIII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajdują się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

Piotr Wertenstein – Żuławski

 

 • Transmisja z obrad - link