null

XXXIX Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy - 31-08-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

XXXIX Sesję Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Posiedzenie odbędzie się dnia 31 sierpnia 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz w s. 328 w trybie stacjonarnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXXVIII sesji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1655/2022 z 29 lipca 2022 r. – druk nr 234
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2022 – druk nr 235
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m. st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada – druk nr 236
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 9 czerwca 2022 r. na niedopełnianie obowiązków wobec obywateli przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – druk nr 237
 8. Podjęcie stanowiska w sprawie ustanowienia roku 2023 rokiem Aliny Janowskiej – druk nr 238
 9. Podjęcie stanowiska w sprawie renaturalizacji Drny – druk nr 239
 10. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
 11. Zapytania radnych.
 12. Sprawy różne, wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XXXVIII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

Transmisja z obrad Sesji