null

XXXVII Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy -11-05-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Rada Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r., poz. 8814 z późn. zm.), zwołuję:

XXXVII SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Posiedzenie odbędzie się dnia 11 maja 2022 r. /środa/ o godz. 17.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz s. 328 w trybie stacjonarny.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z obrad XXXVI sesji.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych  przez  Zarząd  Dzielnicy  zgodnie z  Uchwałą   Nr 1529/2022 z dnia 29 marca 2022 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Nr 1557/2022 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2022 r. – DRUK NR 222
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy za rok 2021” – DRUK NR 223
  6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy za 2021 rok – DRUK NR 224
  7. Informacja o pracach Zarządu Dzielnicy między sesjami.
  8. Zapytania radnych.
  9. Sprawy różne, wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z obrad XXXVI Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz znajduje się do wglądu w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy. Obrady Sesji Rady Dzielnicy są jawne, co oznacza, że mogą im przysłuchiwać się mieszkańcy Dzielnicy i inne zainteresowane osoby.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

Piotr Wertenstein – Żuławski