null

Zaczynamy remont boiska Zespołu Szkół Nr 31

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zaczynamy remont boiska Zespołu Szkół Nr 31

Boiska Zespołu Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego przy ul. Felińskiego 13 przejdą kompleksowy remont. We wtorek, 6 lipca zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę z wykonawcą – spółką Torakol. Przebudowa boiska ma być zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a termin ukończenia inwestycji przewidziany jest w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13 w Warszawie”, obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, prace rozbiórkowe, a następnie pełną modernizację dwóch boisk wielofunkcyjnych, montaż wyposażenia boisk oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

- W marcu tego roku Rada Miasta st. Warszawy przyznała nam środki finansowe, dzięki którym, po ponad 10 latach od opracowania pierwszej dokumentacji projektowej, możemy przystąpić do modernizacji boisk Zespołu Szkół nr 31. Mam nadzieję, że prace pójdą zgodnie z planem i wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/23 uczniowie będą korzystać ze zmodernizowanej i nowoczesnej infrastruktury sportowej – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Wyłoniona w przetargu spółka, w ciągu najbliższych dwóch miesięcy ma opracować dokumentację projektową oraz uzyskać wymagane prawem pozwolenia na budowę, a następnie przystąpi do kompleksowej modernizacji boiska. W efekcie na obecnie zaniedbanym terenie mają powstać dwa boiska: jedno do piłki nożnej i ręcznej z trawy syntetycznej oraz wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki z nawierzchni poliuteranowej. Dodatkowo powstanie pole do tenisa stołowego z nawierzchnią z kostki betonowej, rzutnia do pchnięcia kulą oraz bieżnia z zeskokiem do skoku w dal.

 
Wykonawca odpowiada również za zakupienie, dostarczenie i montaż wyposażenia sportowego, w tym stołu do tenisa stołowego, bramek z siatką, chorągiewek, piłkochwytów o wysokości 6m, koszy i tablic systemowych, siatki z antenką, pokrywy na piaskownicę, krzesełek spełniających wymagania dla obiektów sportowych oraz za wyposażenie w małą architekturę: kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Ponad to, w zakresie prac zaplanowano wymianę nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na nawierzchnię sztuczną, kompleksowe odwodnienie i oświetlenie boisk wraz z monitoringiem, doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz elektrycznych. Umowa obejmuje również prace związane nowymi nasadzeniami i zagospodarowaniem terenów zielonych.

Wykonawca zobowiązał się do zrealizowania prac związanych z przebudową boiska szkolnego wraz z jego wyposażeniem w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. W następnej kolejności Urząd Dzielnicy Żoliborz wraz z właściwymi służbami przystąpi do procedury odbioru inwestycji. Z nowych boisk szkolnych uczniowie będą mogli korzystać od września 2022 roku.

Zobacz galerię (5 zdjęć)