null

Zamiany w uchwale dot. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Uprzejmie informujemy, że Rada m. st. Warszawy wprowadziła zmiany w niektórych zapisach uchwały Rady m. st. Warszawy nr LXI/1631/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy. Nowe zapisy Regulaminu wejdą w życie 19 sierpnia 2019 r.

W związku z powyższym przekazuję pismo Dyrektora Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi m. st. Warszawy z ważnymi informacjami o obowiązującym systemie gospodarki odpadami i zestaw dobrych praktyk w tym zakresie. Ponadto przesyłam Państwu do stosowania: tekst jednolity uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawyoraz uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m. st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów, o których mowa w piśmie Pana Dyrektora.

Załącznik: