null

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia „Działanie edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków, dopalaczy i napojów energetycznych”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację powyższego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu działań edukacyjnych skierowanych do młodzieży dwóch żoliborskich szkół ponadpodstawowych w zakresie profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym narkotyków, dopalaczy i napojów energetycznych, realizowane w formie stacjonarnej lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Celem spotkań jest przede wszystkim przekazanie wiedzy na temat zależności podejmowania decyzji przez młodzież o próbie przyjęcia środków psychoaktywnych i konsekwencjach tej decyzji – zdrowotnej, społecznej i prawnej.

Załączniki: