null

Zaproszenie do składania ofert na „Szkolenie ONLINE na rzecz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych w procedurze „Niebieskie Karty”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia:

„Szkolenie ONLINE na rzecz członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i grup roboczych Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych w procedurze „Niebieskie Karty” 

Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty.

Załączniki: