null

Zaproszenie do składania ofert na na „Instalację i utrzymanie łącza internetowego do transmisji danych, stałego, szerokopasmowego, bez limitu danych, do Urzędu Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa – łącze symetryczne 500/500 Mbps i 1Gbps”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Żoliborz Wydział Oświaty i Wychowania, mające  siedzibę w Warszawie przy ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa, w związku z przeprowadzonym szacowaniem wartości zamówienia w dniach 28 czerwca do 6 lipca br.,  zaprasza do składania ofert na „Instalację i utrzymanie łącza internetowego do transmisji danych, stałego, szerokopasmowego, bez limitu danych, do Urzędu Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa – łącze symetryczne 500/500 Mbps i 1Gbps”

Załączniki: