null

Zaproszenie do składania ofert na udekorowanie choinki zewnętrznej i terenu Centrum Lokalnego Żoliborz wraz z zawieszeniem lampek na metalowym ażurowym ogrodzeniu okalającym obiekt przy ul. Rydygiera 6b.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert: dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

  1. Przedmiot zamówienia: Udekorowanie choinki zewnętrznej i terenu Centrum Lokalnego Żoliborz wraz z zawieszeniem lampek na metalowym ażurowym ogrodzeniu okalającym obiekt przy ul. Rydygiera 6b. 
  2. Termin realizacji zamówienia do 15.12.2021r.
  3. Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%).
  4. Inne istotne warunki zamówienia : uprawnienia do pracy na wysokości

Istotne warunki zamówienia, które zostaną zawarte w umowie:

Płatność przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu bez zastrzeżeń zamówienia.

Załączniki: