null

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie namiotu typu standard o wymiarach 3x3 m

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert: dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

  1. Przedmiot zamówienia: wykonanie namiotu typu standard o wymiarach 3x3 m
  2. Termin realizacji zamówienia do 15.12.2021r.
  3. Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%).
  4. Inne istotne warunki zamówienia : Usługa zawiera wykonanie namiotu z konstrukcją aluminiową i wodoodporną tkaniną poliestrową. Namiot zostanie wykonany z granatowej tkanin, nad górną wejściową krawędzią, będzie nadrukowany biały napis składający się z maksymalnie z 35 znaków. Wyposażenie dodatkowe szpilki.

    Istotne warunki zamówienia, które zostaną zawarte w umowie:

Płatność przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu bez zastrzeżeń zamówienia.

Załączniki: