null

Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia „Interaktywne szkolenie on-line dla rad pedagogicznych żoliborskich placówek oświatowych w zakresie profilaktyki przeciwdziałania narkomanii”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację powyższego zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja interaktywnych szkoleń on-line dla 13 rad pedagogicznych żoliborskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii w formie rad szkoleniowych.

Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej i wychowawczej oraz pracowników administracji szkolnej w zakresie praktycznych rozwiązywań w pracy z uczniem z podejrzeniem uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Załączniki: