null

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna wdrażanie SPPN na Żoliborzu – aktualizacja 26.10.2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na tle zdjęcia zaparkowanych wzdłuż ulicy samochodów jest umieszczony niebieski filtr. Na zdjęciu jest biały, duży napis: Strefa Płatnego Parkowania Żoliborz
Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna wdrażanie SPPN na Żoliborzu

Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do uruchomienia od 15 listopada Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na całym obszarze Żoliborza. Wiąże się to z wprowadzaniem nowej organizacji ruchu na wszystkich ulicach w dzielnicy. Wdrażanie zmian rozpoczęło się od poniedziałku, 18 października.

Obecnie na Żoliborzu strefa nie obowiązuje. Po wprowadzeniu będzie obejmować cała dzielnicę – 121 ulic o łącznej długości ok. 59 km. Na wszystkich włączanych do SPPN ulicach musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej z nich projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu.

Projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. Na zlecenie ZDM zajmuje się tym miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem ZRiKD musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz. Dlatego, choć rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania wchodzi w życie od połowy listopada, prace należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do 15 listopada, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Harmonogram prac zaplanowanych w listopadzie:

Podane są ulica, odcinek, termin rozpoczęcia prac i termin ich zakończenia. W przypadku złych warunków atmosferycznych terminy mogą ulec zmianie. Lista będzie aktualizowana przez ZDM w miarę pojawiania się nowych informacji.

  • ul. Krajewskiego (Dymińska – Krajewskiego 2) – 04-05.11
  • ul. Krajewskiego (Krajewskiego 2 – Wybrzeże Gdyńskie) – 05-07.11
  • Al. Wojska Polskiego (pl. Inwalidów – Mierosławskiego) – 02-04.11
  • ul. Potocka (Gwiaździsta – Mickiewicza) – 09.11
  • ul. Jeziorańskiego (Krajewskiego – Cytadela) – 08.11
  • ul. Gwiaździsta (Gwiaździsta nr 5) – 08.11
  • ul. Krasińskiego (Gwiaździsta – pl. Wilsona) – 12-15.11
  • ul. Krasińskiego (Broniewskiego – Popiełuszki) – 10-11.11

Harmonogram prac będzie na bieżąco aktualizowany.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://zoliborz.um.warszawa.pl/ oraz na stronie ZDM https://zdm.waw.pl/