null

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna wdrażanie SPPN na Żoliborzu – aktualizacja 26.10.2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarząd Dróg Miejskich przygotowuje się do uruchomienia od 15 listopada Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na całym obszarze Żoliborza. Wiąże się to z wprowadzaniem nowej organizacji ruchu na wszystkich ulicach w dzielnicy. Wdrażanie zmian rozpoczęło się od poniedziałku, 18 października.

Obecnie na Żoliborzu strefa nie obowiązuje. Po wprowadzeniu będzie obejmować cała dzielnicę – 121 ulic o łącznej długości ok. 59 km. Na wszystkich włączanych do SPPN ulicach musi zostać wprowadzona nowa organizacja ruchu. Wiąże się to z przygotowaniem dla każdej z nich projektów czasowej (na okres robót) oraz stałej organizacji ruchu.

Projekty te są sukcesywnie wdrażane w terenie. Na zlecenie ZDM zajmuje się tym miejski Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Harmonogram prac znany jest zazwyczaj z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ z takim zapasem ZRiKD musi zgłosić zamiar wejścia w teren w konkretnym terminie. Znaki informujące o czasowej organizacji ruchu, obejmującej często zakaz parkowania na przestrzeni kilku dni, wystawiane są zaś z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.

Roboty są dzielone na etapy. To konieczne, bo wiążą się z czasowym wyłączeniem miejsc postojowych z użytku. Aby zminimalizować utrudnienia, prace nie są prowadzone jednocześnie na zbyt dużym obszarze. Pod uwagę trzeba też wziąć pogodę. Technologia wykonywania oznakowania poziomego wymaga suchego podłoża i temperatury, która musi wynosić co najmniej 5 stopni powyżej zera. Ważne jest też, aby w trakcie malowania nie padał deszcz. Dlatego, choć rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania wchodzi w życie od połowy listopada, prace należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Na terenach przygotowanych do włączenia do strefy znaki informujące o obowiązku płatności za parkowanie będą oczywiście zakryte lub przekreślone do 15 listopada, kiedy SPPN zacznie obowiązywać.

Harmonogram prac zaplanowanych w listopadzie:

Podane są ulica, odcinek, termin rozpoczęcia prac i termin ich zakończenia. W przypadku złych warunków atmosferycznych terminy mogą ulec zmianie. Lista będzie aktualizowana przez ZDM w miarę pojawiania się nowych informacji.

  • ul. Krajewskiego (Dymińska – Krajewskiego 2) – 04-05.11
  • ul. Krajewskiego (Krajewskiego 2 – Wybrzeże Gdyńskie) – 05-07.11
  • Al. Wojska Polskiego (pl. Inwalidów – Mierosławskiego) – 02-04.11
  • ul. Potocka (Gwiaździsta – Mickiewicza) – 09.11
  • ul. Jeziorańskiego (Krajewskiego – Cytadela) – 08.11
  • ul. Gwiaździsta (Gwiaździsta nr 5) – 08.11
  • ul. Krasińskiego (Gwiaździsta – pl. Wilsona) – 12-15.11
  • ul. Krasińskiego (Broniewskiego – Popiełuszki) – 10-11.11

Harmonogram prac będzie na bieżąco aktualizowany.

Zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie internetowej https://zoliborz.um.warszawa.pl/ oraz na stronie ZDM https://zdm.waw.pl/