null

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 726/2019 z 30-04-2019

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 726/2019 z 30-04-2019 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Załacznik: