null

Zasady parkowania na podwórkach i terenach administrowanych przez ZGN Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zasady parkowania na podwórkach i terenach administrowanych przez ZGN Żoliborz

15 listopada Żoliborz objęty zostanie w całości strefą SPPN. Także mieszkańcy, którzy korzystają z parkowania na podwórkach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami na Żoliborzu powinni zaopatrzyć się w abonament mieszkańca (rejonowy lub obszarowy) wydawany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Od 15 listopada osobami uprawnionymi do parkowania na podwórkach zarządzanych przez ZGN będą wyłącznie mieszkańcy, którzy wykupią jeden z dwóch rodzajów abonamentu mieszkańca: rejonowy umożliwiający parkowanie w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu (łącznie nawet do 250 m) lub obszarowy – rozszerzający podstawową możliwość parkowania.  

ZGN Żoliborz nie przewiduje wydawania odrębnych identyfikatorów, ani dodatkowych uprawnień do parkowania na wewnętrznych podwórkach. Wjazd na podwórko będzie ograniczony tylko dla mieszkańców z ważnym abonamentem na strefę SPPN (rejonowym lub obszarowym).

Przed wjazdem na teren podwórek pojawią się znaki B-35 (zakaz postoju), z dopiskiem „nie dotyczy pojazdów z identyfikatorem B-35 – (V)XYZ”, gdzie (V)XYZ to kody odcinków, do których przypisany będzie abonament mieszkańca. Kody odcinków, przy których można parkować, każdy z mieszkańców będzie miał wypisane na dole wydruku wykupionego abonamentu.

Zachęcamy, aby kartkę z ważnym abonamentem wyłożyć za szybą samochodu. Ułatwi to pracę służbom odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa do postoju na miejscach przeznaczonych wyłącznie dla mieszkańców.

Jak otrzymać abonament?

Abonament mieszkańca można uzyskać na dwa sposoby. Po pierwsze, przez internet pod adresem abonamentzdomu@zdm.waw.pl. Należy pod ten adres wysłać e-mail zawierający swoje imię, nazwisko i datę urodzenia oraz skan potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej i wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym dowód rejestracyjny pojazdu, na który ma być wyrobiony abonament lub inny dokument potwierdzający że jesteśmy posiadaczem auta. Czas wyrobienia dokumentu zdalnie wynosi ok. 7 dni. Szczegółowa procedura została opisana tutaj: https://zdm.waw.pl/aktualnosci/abonament-mieszkanca-w-calosci-droga-elektroniczna/.

Abonament można również otrzymać w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM. Mieszkańcy Żoliborza najbliżej mają czynne punkty na stacji Metro Plac Wilsona oraz Dworzec Gdański. Lista punktów i godziny pracy można sprawdzić tutaj: https://www.wtp.waw.pl/punkty-obslugi/.

Szczegółowa procedura ubiegania się o abonament mieszańca oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie ZDM pod adresem: https://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/abonament-mieszkanca/.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie ZDM: https://zdm.waw.pl.