null

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia osobę zastępce burmistrza Agatę Marciniak-Różak na ciemnym tle

Agata Marciniak-Różak

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

tel.: Sekretariat: 22 443 89 05
e-mail: sekretariat.udzoliborz@um.warszawa.pl
ul. Słowackiego 6/8, 01-627 Warszawa

Przyjęcia interesantów: w środy w godz. 12:00-15:00
po uprzednim zapisaniu w sekretariacie pok. 205

Bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz:
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy Żoliborz,
  • Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Żoliborz,
  • Wydział Informatyki dla Dzielnicy Żoliborz,
  • Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz,
  • Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Żoliborz,
  • Zespół Gospodarki Odpadami dla Dzielnicy Żoliborz.
  • Współpraca z Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich dla Dzielnicy Żoliborz.

Współpraca z Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego dla Dzielnicy Żoliborz.

Nadzór nad Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami Dzielnicy Żoliborz.