null

Zazieleniamy Żoliborz – podsumowanie 2022 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie zielone liście klonu w części cień a część rozświetlona.

W 2022 roku na terenach administrowanych przez dzielnicę posadziliśmy 141 nowych drzew. Przeprowadziliśmy prace pielęgnacyjne starorzecza w parku Kępa Potocka. Zrealizowaliśmy 5 „zielonych” projektów z Budżetu Obywatelskiego. Niezmiennie dbamy o bytujące na naszym terenie koty wolno żyjące oraz o dobrostan innych zwierząt pożytecznych i owadów zapylających. Po rocznej przerwie do parków: Kępa Potocka i Kaskada powróciły pszczele pasieki.

- Największa część budżetu Wydziału Ochrony Środowiska – blisko 60 proc. w minionym roku przeznaczona została na utrzymanie terenów zielonych. Pod opieką naszego urzędu mamy parki, skwery i zieleńce o łącznej powierzchni ok. 38,22 ha. Dodatkowo trawniki, zieleń przyuliczna oraz dzikie tereny zielone zajmują kolejne ok. 31,39 ha – mówi Renata Kozłowska, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. - Każdego roku wśród naszych zadań realizujemy nowe nasadzenia, w 2022 roku posadziliśmy 141 nowych drzew, a na 17 przeprowadziliśmy specjalistyczne ekspertyzy dendrologiczne – dodaje.
 
Inicjatywy mieszkańców i dla mieszkańców
W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy Żoliborza przy współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska zorganizowali sąsiedzką akcję pielęgnacji drzew owocowych w parku Sady Żoliborskie. Jej uczestnicy, pod nadzorem specjalisty pomologa usuwali suche gałęzie ze starych owocowych drzew. Natomiast dla mieszkańców Urząd zorganizował cieszące się dużą popularnością wydarzenie „Żoliborskiego Miodobrania”. Pod czujnym nadzorem pszczelarzy mieszkańcy samodzielnie wyjmowali ramki z nadwyżką miodu, a następnie odsklepiali, wirowali i degustowali świeży nektar. W minionym roku, po rocznej przerwie do żoliborskich parków wróciły ule, a pszczoły przez cały sezon wyprodukowały ponad 240 kg miodu: z przewagą nektaru z akacji i lipy.
 
Odpowiadając na zgłoszenia mieszkańców oraz konieczność dostosowania do obowiązujących standardów dostępności, podjęliśmy decyzję o przebudowie istniejącego ciągu pieszo - rowerowego w parku Kaskada. W efekcie powstała nowa pochylnia dla rowerzystów, przebudowane zostały schody i wybudowana została oddzielna konstrukcja dla osób na wózkach i z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 
Pod koniec sierpnia przeprowadziliśmy również pielęgnację starorzecza w parku Kępa Potocka. Poprzez mechaniczne usunięcie roślinności doprowadziliśmy do poprawy czystości wody i estetyki akwenu. Dzięki takim działaniom możliwe jest zachowanie równowagi biologicznej pomiędzy roślinną strefą filtracyjną, a strefą otwartą naszego kanałku i utrzymanie starorzecza w dobrej kondycji zarówno ze względu na jego walory przyrodnicze, jak i rekreacyjne.
 
Zima na Żoliborzu
Zimą Wydział Ochrony Środowiska zapewnia bezpieczne poruszanie się po ponad 30,5 km ulic, 32 115 m2 chodników oraz na 47 miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnościami o łącznej powierzchni 235 m2. Konsekwentnie, od kilku lat na terenie naszej dzielnicy nie stosujemy środków chemicznych, w tym soli do zimowego utrzymania dróg gminnych. Wyjątkiem są jednak sytuacje nadzwyczajne, kiedy mamy do czynienia z mocnym i gwałtownym oblodzeniem ulic i chodników. Przykładowo taka groźna dla pieszych i zmotoryzowanych gołoledź wystąpiła 20 grudnia tego roku i na żoliborskich ulicach oraz chodnikach ze względów bezpieczeństwa zdecydowaliśmy się na ich użycie.
 
Budżet Obywatelski
W minionym roku Wydział zrealizował 5 projektów z budżetu obywatelskiego. W ich ramach w Parku Kaskada pojawiły się nowe budki lęgowe dla ptaków, przeprowadziliśmy 4 spacery przyrodniczo-edukacyjne z udziałem ornitologa i dendrologa, rozpłytowaliśmy kawałek chodnika u zbiegu ulic Kozietulskiego i alei Wojska Polskiego i posadziliśmy w ich miejsce białe róże okrywowe. Zasadziliśmy również nowe drzewa i zasialiśmy łąkę kwietną przy ul. Promyka, natomiast krzewy tawuły szarej pojawiły się przy ul. Rydygiera.