null

ZDM rozpoczął wydawanie mieszkańcom Żoliborza abonamenty SPPN

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ZDM rozpoczął wydawanie mieszkańcom Żoliborza abonamenty SPPN

Od poniedziałku, 18 października mieszkańcy Żoliborza mogą już składać wnioski o abonament SPPN. Do wyboru jest abonament rejonowy (30 zł rocznie) lub obszarowy (600 zł rocznie). Sprawę można załatwić w całości przez Internet bez konieczności udawania się do punktu obsługi pasażera ZTM. Strefa SPPN na Żoliborzu obowiązywać będzie od 15 listopada.

Jak otrzymać abonament?

Abonament mieszkańca można uzyskać na dwa sposoby. Po pierwsze, przez internet pod adresem abonamentzdomu@zdm.waw.pl. Należy pod ten adres wysłać e-mail zawierający swoje imię, nazwisko i datę urodzenia oraz skan potwierdzenia dokonania opłaty abonamentowej i wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym dowód rejestracyjny pojazdu, na który ma być wyrobiony abonament lub inny dokument potwierdzający że jesteśmy posiadaczem auta. Czas wyrobienia dokumentu zdalnie wynosi ok. 7 dni. Szczegółowa procedura

Abonament można również otrzymać w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM. Mieszkańcy Żoliborza najbliżej mają punkty na stacji Metro Plac Wilsona, Marymont oraz Dworzec Gdański. Lista punktów i godziny pracy

Szczegółowa procedura ubiegania się o abonament mieszańca oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie ZDM.

Abonament rejonowy

Abonament rejonowy kosztuje 30 zł rocznie. Rejon obowiązywania abonamentu wyznaczamy, wybierając parkomaty (maksymalnie 8) w promieniu 150 metrów od miejsca zameldowania w SPPN. Jeżeli parkomatów w tym promieniu jest więcej niż 8, wybór przysługuje mieszkańcowi SPPN. Postój pojazdu może mieć miejsce w odległości nie większej niż 100 metrów od parkomatów objętych abonamentem, w okresie jego ważności. 

Zasięg dla swojego adresu można sprawdzić w wyszukiwarce

Nowość – abonament obszarowy

To, co się zmienia dla wszystkich mieszkańców SPPN, to możliwość wyboru drugiego wariantu – abonamentu obszarowego. Jego roczny koszt to 600 zł i jest możliwość płatności w dwóch ratach. W tym przypadku strefę płatnego parkowania na Żoliborzu podzielona została na 7 obszarów, które obejmują jedno lub kilka osiedli. W każdym z nich znajduje się mniej więcej podobna liczba ogólnodostępnych miejsc postojowych w stosunku do liczby mieszkańców. Mieszkaniec, który zdecyduje się na taki abonament, będzie mógł parkować bez płacenia na wszystkich ulicach w całym obszarze. Zarówno na wyznaczonych miejscach, jak i na ulicach oznaczonych znakami B-35 i B-39, jeśli takie się w nim znajdują.

B-35 i B-39 nie dla „przyjezdnych”

Na wszystkich odcinkach, gdzie niemożliwe było wyznaczenie płatnych miejsc postojowych, czyli o wymiarach narzuconych przez rozporządzenie, dla posiadaczy abonamentu dopuszczony zostanie postój warunkowy. Znakami B-35 (zakaz postoju z adnotacją – nie dotyczy mieszkańców) oznaczone będą miejsca, które nie spełniały wymogów, by mogły zostać objęte opłatą w ramach SPPN, ale fizycznie parkowanie dla mieszkańców będzie tam nadal możliwe zachowaniem przepisów ruchu drogowego. Na kilku obszarach (np. Żoliborz Oficerski czy Dziennikarski) oznaczenie będzie strefowe – tzn. na terenie całego takiego obszaru obowiązują powyższe zasady.

Posiadacz abonamentu rejonowego (za 30 zł rocznie) otrzyma przywilej postoju na miejscach oznaczonych B-35, które znajdują się w okręgu o promieniu 150 m od miejsca zameldowania lub są przez promień tego okręgu przecinane. Każdy odcinek ma w terenie numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec. Jeśli mieszkaniec jest zameldowany w strefie B-39 (strefa ograniczonego postoju, w wyszukiwarce ZDM zaznaczona kolorem fioletowym), może stawać na miejscach niewyznaczonych na terenie całej strefy B-39.

Oznaczanie ulic znakami zakazu postoju, ale nie obowiązującymi posiadaczy odpowiedniego identyfikatora, to sposób na powiększenie puli miejsc parkingowych w SPPN. Dla osób, które nie posiadają abonamentu, parkowanie w strefach oznaczonych B-35 (zakaz postoju z adnotacją – nie dotyczy mieszkańców) i B-39 (strefa ograniczonego postoju) będzie nielegalne. W praktyce oznacza to, że przyjezdni mogą pozostawiać auta wyłącznie na wyznaczonych w ramach SPPN miejscach, inaczej kierowca narazi się na interwencję straży miejskiej i mandat karny. Więcej informacji o identyfikatorach

Więcej informacji na stronie ZDM