null

Zebranie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Żoliborz -30-10-2019 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zebranie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego w Dzielnicy Żoliborz   odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przy ul. J. Słowackiego 6/8 w Warszawie (III p., sala im. A. Janowskiej).

Proszę o przybycie 10-15 minut przed czasem celem odebrania mandatu.Spotkanie zaczynamy dokładnie o czasie.

Program spotkania:

 1. Otwarcie spotkania przez przewodniczącego.
 2. Prezentacja organizacji.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu ( regulamin zostanie zamieszczony w czwartek 28.10.2019).
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Omówienie dotychczasowych działań przewodniczącego oraz podstawa prawna działania.
 6. Zgłaszanie kandydatur do prezydium DKDS
 7. Wybór prezydium DKDS.
 8. Omówienie działań związanych ze zbliżającymi się konkursami.
 9. Omówienie proponowanego regulaminu DKDS, zgłaszanie uwag oraz głosowanie w sprawie jego przyjęcia ( proponowany Regulamin w czwartek 24.10.2019r.)
 10. Dyskusja na temat branżowych podkomisji DKDS.
 11. Wnioski wolne
 12. Zakończenie spotkania