null

Żegnamy Romana Mariana Teisseyre’a ps. "Grom"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W poniedziałek, 21 listopada w wieku 93 lat odszedł prof. zw. dr hab. Roman Marian Teisseyre ps. "Grom" - starszy strzelec II Obwodu "Żywiciel" Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie „Żmija” - pluton 257.

Roman Teisseyre urodził się we Lwowie, lecz już w dzieciństwie przeniósł się do Warszawy, do naszej dzielnicy. Mieszkał przy ul. Mickiewicza 27. W wieku 15 lat wraz z ojcem i starszym bratem wziął udział w Powstaniu Warszawskim. Walczył na Żoliborzu w Zgrupowaniu "Żmija".

Był wybitnym geofizykiem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Geofizyki PAN. Głównym tematem badawczym profesora Romana Teisseyre była fizyka wnętrza Ziemi. Opublikował blisko 300 prac naukowych. Opracował podstawy dyslokacyjnej teorii trzęsień Ziemi, wprowadził do sejsmologii mikromorficzny opis ośrodka, co umożliwiło mu wykazanie istnienia fal i deformacji skrętnych towarzyszących trzęsieniom.

Redagował i był współautorem szeregu wielotomowych, unikatowych monografii z zakresu fizyki i ewolucji wnętrza Ziemi. Stworzył własną szkołę naukową. Czynnie uczestniczył w pracach Polskiej Akademii Nauk, będąc między innymi sekretarzem Wydziału Nauk o Ziemi i Górnictwa oraz członkiem Prezydium. Profesor Roman Teisseyre był również członkiem Warszawskiego Towarzystwa Naukowego oraz Fińskiej Akademii Nauk i Literatury, Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Asocjacji Sejsmologii i Fizyki Wnętrza Ziemi, a także wiceprezydentem i następnie prezydentem Europejskiej Komisji Sejsmologicznej. W 2004 roku otrzymał tytuł Doctora Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uhonorowany został wieloma odznaczeniami państwowymi, w tym: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorski Orderu Odrodzenia Polski oraz Warszawskim Krzyżem Powstańczym, a także wietnamskimi odznaczeniami państwowymi: Vietnam Work Banner - I klasy, Sztandarem Pracy Republiki Wietnamu oraz licznymi nagrodami PAN i Prezesa Rady Ministrów. Był członkiem Stowarzyszenia  Żołnierzy Armii Krajowej Żywiciel i Miłośników Ich Tradycji.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w najbliższy wtorek, 29 listopada o godz. 13:15 w kościele św. Jozafata przy ul. Powązkowskiej 90. Po mszy św. nastąpi odprowadzenie urny z prochami na Cmentarz Komunalny Powązki Wojskowe do grobu rodzinnego - kwatera B 32, rząd 13, grób 25.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Jego Rodzinie i Przyjaciołom. Niech spoczywa w pokoju.

CHWAŁA BOHATEROM POWSTAŃCZEGO ŻOLIBORZA