null

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

W skład Zespołu wchodzą:

Pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz ms.t Warszawy:
Alicja Tyc-Żardecka (Przewodnicząca Zespołu, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy),
Katarzyna Górska,
Anna Wiśniewska;

Przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:
Bożena Golon (Zastępca Przewodniczącego Zespołu, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy),
Beata Rybak,
Dorota Rajecka,
Grażyna Ring,

Przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy:
Elżbieta Błaszczak;

Przedstawiciel Policji:
Jarosław Jęczewski;

Przedstawiciele oświaty:
Agnieszka Jajkiewicz-Sołtys,
Anna Pankowska,
Mariola Pietroń-Ratyńska,
Stanisława Wasilewska;

Przedstawiciele ochrony zdrowia:
Małgorzata Zawiślak;

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
Alicja Kępa,
Agnieszka Olszewska,
Magdalena Rutkiewicz,
Dorota Sakławska,
Renata Szredzińska;
Kuratorzy sądowi:
Izabela Banasiak,
Magdalena Szałajska;

Zespól spotyka się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.

Grupy robocze odbywają się zazwyczaj w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej nieregularnie, w zależności od potrzeby prowadzonej sprawy. 

PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY JEST PRZEŁAMANIE IZOLACJI I MILCZENIA! Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem przemocy to skontaktuj się z przedstawicielem:

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • policji
  • oświaty
  • ochrony zdrowia

Dodatkowe Informacje na temat przemocy domowej możesz uzyskać w:

  • Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Gdańska 4, tel. (22) 403 40 16, (022) 403 40 17
  • Dzielnicowym Zespole Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, pok nr 4 (parter), tel. /22/ 207 14 41

Na terenie m.st. Warszawy można otrzymać wsparcie oraz porady.

Na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/gdzie-znalezc-pomoc-2(otwiera się w nowej karcie) znajdą Państwo zaktualizowane na 2022 rok projekty pomocowe dla mieszkańców w trudnej sytuacji dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym ofertę wybranych placówek miejskich oraz zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na zlecenie m.st. Warszawy, ofertę pomocową dzielnicowych Ośrodków Pomocy Społecznej, ofertę pomocową dla osób doznających oraz stosujących przemoc w rodzinie oraz adresy placówek Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom Wykorzystywanym Seksualnie.

Regulacje prawne