null

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działa na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). W skład Zespołu wchodzą:

 1. Pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz ms.t Warszawy:
  Alicja Tyc-Żardecka (Przewodnicząca Zespołu, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy),
  Katarzyna Górska,
  Anna Wiśniewska;
 2. Przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:
  Bożena Golon (Zastępca Przewodniczącego Zespołu, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy),
  Beata Rybak,
  Dorota Rajecka,
  Grażyna Ring,
 3. Przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy:
  Elżbieta Błaszczak;
 4. Przedstawiciel Policji:
  Jarosław Jęczewski;
 5. Przedstawiciele oświaty:
  Agnieszka Jajkiewicz-Sołtys,
  Anna Pankowska,
  Mariola Pietroń-Ratyńska,
  Stanisława Wasilewska;
 6. Przedstawiciele ochrony zdrowia:
  Małgorzata Zawiślak;
 7. Przedstawiciele organizacji pozarządowych:
  Alicja Kępa,
  Agnieszka Olszewska,
  Magdalena Rutkiewicz,
  Dorota Sakławska,
  Renata Szredzińska;
 8. Kuratorzy sądowi:
  Izabela Banasiak,
  Magdalena Szałajska;

Zespól spotyka się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca.
Grupy robocze odbywają się zazwyczaj w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej nieregularnie, w zależności od potrzeby prowadzonej sprawy. PIERWSZYM KROKIEM DO PRZERWANIA PRZEMOCY JEST PRZEŁAMANIE IZOLACJI I MILCZENIA Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem przemocy to skontaktuj się z przedstawicielem:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • policji
 • oświaty
 • ochrony zdrowia

Dodatkowe Informacje na temat przemocy domowej możesz uzyskać w:

 • Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Gdańska 4, tel. (22) 403 40 16, (022) 403 40 17
 • Dzielnicowym Zespole Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, pok nr 4 (parter), tel. /22/ 207 14 41

Na terenie m.st. Warszawy w 2014 roku można otrzymać wsparcie oraz porady
(w tym także terapię):

Regulacje prawne