null

Zima w mieście 2021

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

 

31 stycznia – 11 lutego 2022 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów (stale zamieszkujących lub zameldowanych w Warszawie) spędzających ferie w Stolicy do udziału w akcji „Zima w Mieście 2022” na Żoliborzu. Proponujemy ofertę różnorodnych zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych (zajęcia, warsztaty i imprez są bezpłatne). Rodzice/opiekunowie zobligowani są do zapewnienia dzieciom odpowiedniego stroju i obuwia (wyjścia w plener). Dzieci muszą posiadać aktualną legitymację szkolną.

Z uwagi na trudną sytuację finansową Miasta wzrastają koszty uczestnictwa w Akcji, wyniosą odpowiednio: 15 zł dziennie za wyżywienie oraz 35 zł za opiekę. Warszawa wprowadza powyższe stawki na okres przejściowy tj. do czasu ustabilizowania sytuacji finansowej Miasta (z opłat zwolnione będą dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego, z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej).

Ponadto, rodzice/opiekunowie których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Z powodu pandemii koronawirusa Akcja „Zima w Mieście 2022” będzie prowadzona w reżimie sanitarnym (w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektora Sanitarnego).

Zapisy dokonywane będą za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: 
https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents//main_inactive.action

Zapisy rozpoczynają się w dniu 30 grudnia 2021 r. o godz. 8.00 i trwają do dnia 11 stycznia 2022 r. do godz. 24.00.

Pod wskazanym adresem znajdziecie Państwo również szczegóły dotyczące Akcji Zima w Mieście 2022 (w tym harmonogram i zasady zapisów), bieżące informacje oraz wyszukiwarkę Feryjnych Punktów Edukacyjnych w Warszawie.

Koordynatorzy dzielnicowi: