null

Zmiany w zarządzie – nową wiceburmistrz Renata Kozłowska

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W środę, 11 grudnia podczas XII Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz radni zdecydowali o zmianie składu Zarządu Dzielnicy. Na wniosek grupy radnych odwołana została dotychczasowa wiceburmistrz Maria Popielawska, a powołano na to stanowisko Renatę Kozłowską.

Renata Kozłowska zarówno prywatnie, jak i zawodowo związana jest z Żoliborzem. Z wykształcenia jest pedagogiem i neurologopedą. Od 26 lat pracuje w oświacie. Na Żoliborzu rozpoczęła pracę w 2000 roku, jako nauczyciel języka polskiego i logopeda w Szkole Podstawowej nr 92. W 2012 roku wygrała konkurs na stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 55, w roku 2017 - w ramach reformy systemu oświaty - przekształconym na Szkołę Podstawową nr 392, którą to kierowała nieprzerwanie do dziś. Obejmując stanowisko dyrektorki placówki rozszerzyła jej ofertę z 5 do 19 klas. Jest członkiem Warszawskiej Rady Edukacyjnej.

Jako dyrektor szkoły, nawiązała współpracę z warszawską Legią oraz rozwijała współpracę z klubem UKS Żoliborz. Uczniowie jej szkoły odnoszą sukcesy sportowe zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Odwołanie wiceburmistrz Marii Popielawskiej było konsekwencją decyzji stowarzyszenia Miasto Jest Nasze o rozwiązaniu porozumienia zawartego w grudniu 2018 roku z Koalicją Obywatelską.

IMG 20191211 202342