null

Zmieniamy ulicę Przasnyską

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zarząd Dzielnicy Żoliborz wraz z radnymi Tucholską Joanną i Izabelą Rchter oraz przedstawicielem firmy siedzą przy stolę z zielonym płótnem, przed nimi otwarte teczki dokumentami.

Rozpoczynamy zmiany na ulicy Przasnyskiej. W środę, 16 listopada Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy podpisał umowę na opracowanie projektu i wykonanie przebudowy ulicy Przasnyskiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera. Wykonawcą prac została firma Wegarten.

Prace projektowe wraz z przebudową ulicy i budową ronda potrwają 19 miesięcy.

- Stan ul. Przasnyskiej wołał o pomstę do nieba, więc to dobra wiadomość dla mieszkańców, że w końcu doczekają się jej remontu. Sukcesywnie realizujemy ważne dla Żoliborza Południowego inwestycje, dzięki którym Nowy Żoliborz staje się uporządkowanym i dogodnym do życia obszarem naszej dzielnicy. Zwracam przy tym uwagę, że ostateczny kształt projekt przebudowy ul. Przasnyskiej wyniknie z dialogu z mieszkańcami. Radni nalegają na konsultowanie takich przedsięwziąć z lokalną społecznością. Można być pewnym, że przyjęte rozwiązania przyczynią się do uprządkowania i uspokojenia ruchu, adekwatnie do osiedlowego charakteru otoczenia – mówi Piotr Wertenstein-Żuławski, przewodniczący Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Przebudowa ma objąć ok. 600 m odcinek ulicy od ulicy Duchnickiej do ulicy Krasińskiego. W ramach prac powstanie także rondo na skrzyżowaniu z ulica Rydygiera oraz prawidłowe dowiązanie ulicy Przasnyskiej do ulicy Krasińskiego (gdzie ma powstać rondo w ramach zadań Zarządu Dróg Miejskich). Wyremontowana ma zostać również ulica Duchnicka przy skrzyżowaniu z ulicą Przasnyską. Prace obejmą także całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z krawężnikami.

- Zmieniamy jakość życia naszych mieszkańców i realizowanymi inwestycjami dążymy do poprawienia komfortu poruszania się w przestrzeni publicznej. Odpowiadając na potrzeby Żoliborzan, wykonawca prac otrzymał od nas szereg sugestii, ale zawsze najważniejszą jest uniknięcie wymiany drzew i nacisk na dodatkowe nasadzenia. Chcę podkreślić, że zakładamy i oczekujemy od wykonawcy, że zaproponowany przez niego projekt przebudowy ulicy nie będzie powodował wycinki drzew – dodaje Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Zmiany przy ulicy

Projekt przebudowy, który opracuje wykonawca, ma zakładać wybudowanie nowej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Duchnickiej do ul. Rydygiera, natomiast obecna na odcinku od ul. Rydygiera do ul. Krasińskiego ma zostać przebudowana i dostosowana do standardów warszawskich oraz powiązana z istniejącymi już ścieżkami przy ul. Rydygiera oraz Krasińskiego. Nowe chodniki pojawiać się mają po obu stronach ulicy.

Konstrukcja ścieżki rowerowej będzie musiała być dostosowana do obciążenia, zdolnego bez szkody dla nawierzchni, przyjąć incydentalny przejazd ambulansu ratunkowego, pojazdu używanego przy pracach zieleniarskich oraz odśnieżających. Podobną wytrzymałość mają mieć również chodniki.

Projekt ma także uwzględniać nowe oświetlenie newralgicznych miejsc, jak przejścia dla pieszych, ronda, chodników i ścieżki rowerowej. Budowana infrastruktura dostosowana ma być do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchu i wzroku oraz zapewnioną odpowiednią liczbą miejsc postojowych. Wykonawca ma także zaproponować miejsce dla ok 15 nowych ławek i 7 stojaków na rowery. Natomiast dla osób korzystających z komunikacji miejskiej, za skrzyżowaniem z ulicą Rydygiera w stronę ulicy Krasińskiego, wybudowany ma być przystanek autobusowy.

Pozadrogowe roboty budowlane obejmą ok 3650 m2 chodnika, 1670 m2 ścieżki rowerowej oraz 560 m2 miejsc postojowych. Na zieleń i zieleńce ma być przeznaczone co najmniej 5400 m2 powierzchni.

Pomnik przyrody i zieleń

W pasie drogowym przebudowywanej ulicy (pomiędzy ulicami Rydygiera i Duchnicką) znajduje się pomnik – wiąz szypułkowy. Wykonawca będzie zobowiązany do jego starannej ochrony przed uszkodzeniami podczas robót budowlanych, a następnie już w czasie codziennej eksploatacji ulicy. W pasie drogowym rosną także inne drzewa wartościowe przyrodniczo, które maja być ochronione i zachowane. Projekt ma uwzględniać również uzupełnienie szpaleru drzew i nowe nasadzenia krzewów.

Zaproponowany przez wykonawcę projekt zostanie następnie skonsultowany z mieszkańcami i finalnie dostosowany do ich potrzeb.