null

Zmniejsza się kolejka oczekujących na mieszkanie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Podsumowanie 2021 Wydział Zasobów Lokalowych
Podsumowanie 2021 Wydział Zasobów Lokalowych

Pod koniec 2021 roku w rejestrze gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie na Żoliborzu znajdowało się już tylko 29 rodzin i była to rekordowo niska liczba. Najwięcej oczekujących było gospodarstw jednoosobowych – 10 i dwuosobowych – 7, które stanowiły 59% listy. Rodziny trzyosobowe stanowiły 18 proc., a cztero-, pięcio- oraz sześcioosobowe – 25 proc.

Sprawy lokalowe, to jeden z najtrudniejszych tematów, z którymi każdego roku musimy się zmierzyć. W naszych zasobach mamy zaledwie 1518 lokali mieszkalnych. Mimo stosunkowo skromnego zasobu lokali miejskich i ich ograniczonej dostępności na Żoliborzu w 2021 roku zrealizowaliśmy 55 spraw z listy mieszkaniowej, co daje ponad 100 proc. więcej niż w 2020 roku  mówi Agata Marciniak-Różak, zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Sprawy mieszkaniowe

Wydaliśmy łącznie 85 skierowań do zawarcia umowy najmu z uwzględnieniem przedłużenia umowy lub jej przywrócenia po ustaniu przyczyny wypowiedzenia, zamiany czy realizacji wyroków eksmisyjnych.

W 2021 roku do Urzędu Dzielnicy Żoliborz wpłynęły 83 wnioski o udzielenie pomocy mieszkaniowej. Dotyczyły one m.in. przyznania lub zamiany mieszkania, najmu lokalu w zasobie TBS, czy regulacji tytułu prawnego do lokalu.

Wydział Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Zoliborz prowadzi także sprawy związane z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych. W 2021 roku wpłynęły 583 wnioski o dofinansowanie do czynszu, a przyznana kwota wyniosła łącznie 835 tys. 394,41 zł. Dodatkowo, w lokalach mieszkalnych m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Żoliborz z powodu niskich dochodów, obniżono czynsz 105 rodzinom, ze 118 ubiegających się. 395 gospodarstwom domowym przyznano także rekompensatę kosztów energii elektrycznej na łączną kwotę 33 tys. 678,18 zł.

Wsparcie w stanie epidemii

W 2021 roku kontynuowaliśmy realizację programu wsparcia dla najemców w czasie epidemii koronawirusa, w ramach którego przedsiębiorcy mogli skorzystać z obniżek czynszów miejskich lokali użytkowych. Wsparcia udzieliliśmy 18 najemcom na kwotę 287 tys.114,16 zł.

Dodatkowo, 10 osób złożyło wnioski o dopłatę do czynszu za mieszkanie z powodu utraty dochodów w związku z pandemią COVID-19. Z tego tytułu wypłaciliśmy kwotę 20 tys. 112,67 zł.

Zmiany w zasobie mieszkaniowym

Sprzedaliśmy nieruchomość przy ul. Mickiewicza 46 za kwotę 3 333 000 zł. W ramach wzajemnej pomocy międzydzielnicowej przekazaliśmy 4 mieszkania do dzielnic: Bielany, Śródmieście i Białołęka, a otrzymaliśmy 7 lokali od dzielnic: Białołęka, Targówek i Śródmieście. Wykreśliliśmy 13 hipotek ustanowionych z tytułu zabezpieczenia udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokali.

Po więcej informacji zapraszamy do prezentacji.