null

Znamy oczekiwania mieszkańców dot. przebudowy ul. Przasnyskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szary asfalt z ogromną dziura na środku, w której stoi woda. Droga jest połatana i krzywa.

Zakończyliśmy zbieranie uwag dotyczących przebudowy ul. Przasnyskiej na odcinku od ulicy Duchnickiej do ulicy Krasińskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera. Mieszkańcy w zdecydowanej większości opowiedzieli się za utrzymaniem na ulicy ruchu dwukierunkowego, z zachowaniem jej obecnej szerokości i budową progów zwalniających.

- Z otrzymanych uwag wynika, że większość mieszkańców pozytywnie przyjęła koncepcję projektu przebudowy ulicy. W wielu aspektach ustalenia końcowe pokrywają się z zaprezentowaną przez nas propozycją. Naszym zadaniem jest taka aranżacja przestrzeni wspólnej, aby spełniała oczekiwania  naszych mieszkańców i odpowiadała na ich potrzeby. Dlatego duża wagę przyłożyliśmy do wprowadzenia do tych propozycji zmian, których nie uwzględniała nasza wyjściowa propozycja, a które są ważne dla mieszkańców ulicy Przasnyskiej i okolic – mówi Paweł Michalec, burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

Przedstawiona koncepcja a końcowe ustalenia z mieszkańcami
Mieszkańcy i Wspólnoty Mieszkaniowe z ulicy Przasnyskiej i przylegających, którzy nadesłali uwagi do żoliborskiego urzędu, w zdecydowanej większości opowiedzieli się za przedstawioną w koncepcji propozycją, która zakładała utrzymanie ruchu dwukierunkowego na ulicy. Podczas wspólnego spaceru z mieszkańcami pojawiły się głosy, aby odcinek ulicy Przasnyskiej od ul. Rydygiera do ul. Duchnickiej zmienić w ulicę jednokierunkową (bez określenia w którym kierunku ten ruch miałby się odbywać). Wyraźny sprzeciw wobec tej propozycji wyrażony został w głosach nadesłanych od wspólnot mieszkaniowych i indywidualnych mieszkańców. Za opcją pozostawienia ulicy dwukierunkowej opowiedziało się aż 94 proc. wszystkich nadesłanych w tym temacie głosów.

W obliczu tak stanowczego stanowiska mieszkańców, nie będzie możliwe zrobienie na ww. odcinku oddzielnego pasa dla rowerów, ruch ten będzie więc poprowadzony po jezdni, jak dotychczas. Wspólnoty mieszkaniowe odrzuciły zgłoszony pomysł wytyczenia ścieżki rowerowej kosztem pasa zieleni, z zachowaniem pola ochronnego rosnącego tam pomnika przyrody. Zgodzili się natomiast na wykonanie po tej stronie ścieżki ekologicznej np. z nawierzchni mineralnej, umożliwiającą pieszym przejście także tą stroną ulicy.

Co ciekawe, zdecydowana większość mieszkańców (60 proc.) nie chce dodatkowych nasadzeń drzew wzdłuż przebudowywanej ulicy Przasnyskiej i przedłużania alei kasztanowców, co przewidywała zaproponowana przez urząd koncepcja. Dużą wagę przywiązali oni do szczególnej ochrony rosnących tam  kasztanowców i minimalizacji wycinki. Finalnie, ze względu na zły stan fitosanitarny usunięte zostanie tylko jedno drzewo, a jedno będzie przesadzone w nowe miejsce. Dodatkowa zieleń ma pojawić się natomiast po stronie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (odcinek od ul. Rydygiera do ul. Duchnickiej), w tym celu nieznacznie zostanie tam zawężona droga.

Jaka ulica Przasnyska po konsultacjach?
Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, wyłoniony w przetargu wykonawca projektu przebudowy ulicy Przasnyskiej przygotuje finalny projekt, uwzględniający następujące wnioski:

  • ulica dwukierunkowa na całej długości
  • pozostawienie istniejącej geometrii ulicy Przasnyskiej na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Rydygiera co jest związane z wytycznymi ZTM niezbędnymi do prowadzenia komunikacji autobusowej dla autobusów
  • brak dodatkowego przejścia dla pieszych pomiędzy ul. Krasińskiego o rondem na skrzyżowaniu z Rydygiera ze względu na konieczność likwidacji do 8 miejsc parkingowych
  • nieznaczne zawężenie drogi i dosadzenie małych drzew na odcinku od ul. Rydygiera do Duchnickiej po stronie Instytutu Mechaniki Precyzyjnej
  • na odcinku od ul. Rydygiera do Duchnickiej  Poprowadzenie ruchu rowerowego na jezdni
  • wykonanie ścieżki dla pieszych na wysokości adresu Przasnyska 2 z materiałów przyjaznych dla rosnących tam drzew np. z nawierzchni mineralnej
  • szczególna ochrona zieleni podczas prac, zgoda na wycinkę wyłącznie jednego drzewa
  • budowa progów zwalniających na całej długości,
  • wprowadzenie strefy "tempo 30" dla uspokojenia ruchu
  • sprawdzenie możliwości wytyczenia miejsc dla dostawców bez naruszania obecnej zieleni.

14 stycznia zaprezentowaliśmy mieszkańcom wstępną koncepcję przebudowy ul. Przasnyskiej na odcinku od ulicy Duchnickiej do ulicy Krasińskiego wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Rydygiera. Jednym z elementów spotkania był również wspólny spacer mieszkańców z projektantem z udziałem radnych, burmistrza i pracowników Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Uwagi od mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych do przedstawionej koncepcji zbieraliśmy do 31 stycznia 2023 roku.

Przebudowa ma objąć ok. 600 m odcinek ulicy od ulicy Duchnickiej do ulicy Krasińskiego. W ramach prac ma powstać także rondo na skrzyżowaniu z ulica Rydygiera oraz prawidłowe dowiązanie ulicy Przasnyskiej do ulicy Krasińskiego (gdzie ma powstać rondo w ramach zadań Zarządu Dróg Miejskich). Wyremontowana ma zostać również ulica Duchnicka przy skrzyżowaniu z ulicą Przasnyską. Planowany termin zakończenia inwestycji to czerwiec 2024 roku.

Przedstawiona mieszkańcom koncepcja dostępna jest pod tym linkiem.

Męska dłoń wskazuje punkt na planach przebudowy.
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Szary asfalt z ogromną dziura na środku, w której stoi woda. Droga jest połatana i krzywa.
Podjazd będący częścią wspólną z chodnikiem posiada wiele ubytków i uszkodzeń na łączeniu drogi i chodnika stoi woda