null

Żoliborskie inwestycje ze wsparciem Województwa Mazowieckiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przy stole pokrytym zielonym płótnem siedzi Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy: burmistrz Paweł Michalec wraz z zastępcami Agata Marciniak-Rożak i Renatą Kozłowską.

Dwie żoliborskie inwestycje otrzymały wsparcie z budżetu Województwa Mazowieckiego. 2 mln zł przyznano na przebudowę ul. Śmiałej na odc. od ul. gen. J. Zajączka do ul. Hauke-Bosaka, a kwotę 232 914 zł – na modernizację natrysków w szatniach basenowych Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1. Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego podpisali w czwartek, 14 lipca umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego umowy podpisali: Wiesław Raboszuk – wicemarszałek, Elżbieta Lanc – członek zarządu oraz Marcin Wajda – dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. W imieniu Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy umowy podpisali: Paweł Michalec – burmistrz oraz jego zastępy: Agata Marciniak-Różak i Renata Kozłowska.

Przebudowa ul. Śmiałej

Dotacje dla inwestycji na Żoliborzu udzielane są w ramach autorskich programów wsparcia samorządu województwa mazowieckiego. Przebudowa ulicy Śmiałej finansowana będzie ze środków „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Zostaną one przeznaczone na pokrycie kosztów związanych m.in. z wymianą chodników, krawężników, zjazdów, wymianą podbudowy jezdni wraz z nawierzchnią asfaltową, przebudową oświetlenia wraz z renowacją zabytkowych słupów, wymianą opraw i kabli oświetleniowych, przebudową odwodnienia oraz urządzeniem zieleni.
 

 

 

Inwestycja przebudowy ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajączka do ul. Hauke-Bosaka podzielona została na II etapy. I etap zakłada realizację zadania na odcinku od ul. gen J. Zajączka do al. Wojska Polskiego. Jego ukończenie zaplanowane jest jesienią tego roku. Natomiast II etap, na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka jest w projektowaniu, a realizowany będzie do końca 2023 roku.

Modernizacja natrysków w OSiR Żoliborz

Dotacja na modernizację natrysków z szatniach basenowych żoliborskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji realizowana jest ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”. Dzięki tej dotacji będzie możliwe podniesienie standardu ich użytkowania dla osób z niepełnosprawnościami i bezpieczną obsługę większej liczby osób korzystających z pływalni.

 

 

Dodatkowo modernizacja natrysków wpłynie na zmniejszenie kosztów eksploatacji tych pomieszczeń, w tym obniżenie kosztów napraw, oszczędności w zużyciu wody oraz zużycia chemii używanej do czyszczenia. Jednocześnie podniesie komfort i bezpieczeństwo użytkowania oraz ułatwi utrzymanie pomieszczeń w odpowiednich warunkach higieniczno-sanitarnych. Całkowity koszt modernizacji natrysków uwzględniający środki finansowe wyasygnowane na ten cel przez Dzielnicę Żoliborz to 385 tys. zł.