Wyróżnione wydarzenia

 • Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

  Plakat z koncertu zespołu „Big Cyc”, który na Żoliborzu zorganizował Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy jest do wylicytowania na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Plakat z autografami wszystkich członków zespołu przekazał przewodniczący Rady Dzielnicy – Piotr Wertenstein-Żuławski. Orkiestra zagra 30 stycznia 2022 roku już po raz 30.!

 • Zmniejsza się kolejka oczekujących na mieszkanie

  Pod koniec 2021 roku w rejestrze gospodarstw domowych oczekujących na mieszkanie na Żoliborzu znajdowało się już tylko 29 rodzin i była to rekordowo niska liczba. Najwięcej oczekujących było gospodarstw jednoosobowych – 10 i dwuosobowych – 7, które stanowiły 59% listy. Rodziny trzyosobowe stanowiły 18 proc., a cztero-, pięcio- oraz sześcioosobowe – 25 proc.

 • Lokalne aktywności na Żoliborzu

  Aktywizacja lokalnej społeczności, organizacja spotkań międzykulturowych i międzypokoleniowych, wymiana doświadczeń i doskonalenie umiejętności, a także dzielenie się wiedzą oraz współpraca na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców – to zadania realizowane przez Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskiej Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 • Otwieramy lodowisko w OSiR Żoliborz

  Od poniedziałku, 24 stycznia rusza lodowisko w Ośrodku Sportu i Rekreacji na Żoliborzu. Spragnieni zimowego szaleństwa na lodzie będą mogli z niego korzystać codziennie w godzinach od 9:00 do 22:00. Do dyspozycji łyżwiarzy oddana zostanie również wypożyczalnia sprzętu: łyżew, pingwinków do nauki jazdy oraz kasków.

 • Podsumowanie 2021: świadczenia społeczne na Żoliborzu

  10 661 żoliborskich dzieci z 7 113 rodzin otrzymało w 2021 roku świadczenie wychowawcze 500+. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 56 mln 890 tys. 126 zł, co stanowiło 91 proc. wsparcia finansowego udzielonego rodzinom. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wypłacił mieszkańcom świadczenia społeczne w 11 różnych kategoriach. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń społecznych wyniosła łącznie 62 mln 987 tys. 795 zł.

 • Zazieleniamy Żoliborz – podsumowanie 2021

  W 2021 roku wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych na Żoliborzu stanowiły blisko 2/3 całego budżetu Wydziału Ochrony Środowiska. Na terenach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz posadziliśmy 4065 krzewów i 89 drzew. Zmieniliśmy zasady koszenia żoliborskich terenów zielonych. Zwiększamy uważność na potrzeby zwierząt pożytecznych i owadów zapylających, otaczamy opieką koty wolno żyjące.

 • SPPN na Żoliborzu – zmiany na drogach wewnętrznych

  W związku z objęciem Żoliborza strefą płatnego parkowania, na drogach wewnętrznych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu. Postój tam dostępny jest tylko dla Żoliborzan, którzy posiadają wykupiony abonament mieszkańca SPPN. Parkując na drogach wewnętrznych należy pamiętać o wyłożeniu dokumentu za szybą pojazdu.

 • Wydział Oświaty i Wychowania – podsumowanie 2021

  Inwestycje w nowoczesne technologie, zwiększanie zaangażowania w projekty on-line, pozyskiwanie środków na projekty rozwijające kompetencje nauczycieli i zainteresowania uczniów – to nieliczne wyzwania, przed którymi stanął w 2021 roku Zarząd Dzielnicy i Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 • Spacer po ul. Śmiałej – zbieramy uwagi

  W sobotę, 18 grudnia zaprezentowaliśmy mieszkańcom trzy koncepcje przebudowy ul. Śmiałej na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Hauke-Bosaka. Pomimo niesprzyjającej pogody, mieszkańcy stawili się licznie i bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji. W marznącym deszczu odbył się wspólny spacer mieszkańców z projektantem z udziałem radnych, zarządu i pracowników Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.

 • SPPN na Żoliborzu – wprowadzamy zmiany na drogach wewnętrznych

  W związku z objęciem Żoliborza strefą płatnego parkowania, na drogach wewnętrznych zarządzanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pomiędzy 17 a 22 grudnia wprowadzane będą zmiany w organizacji ruchu. Postój tam będzie dostępny tylko dla Żoliborzan, którzy posiadają wykupiony abonament mieszkańca SPPN. Parkując na drogach wewnętrznych należy pamiętać o wyłożeniu dokumentu za szybą pojazdu.

 • Ponad 20 mln zł na inwestycje dla Żoliborza

  W czwartek, 16 grudnia Rada Miasta Stołecznego Warszawy przyznała Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy dodatkowe środki finansowe w kwocie 20,1 mln zł na inwestycje. Przeznaczone one będą na adaptację budynku przy ul. Śmiałej 21 na siedzibę Żoliborskiego Domu Kultury oraz ukończenie przebudowy ul. Śmiałej oraz przebudowę ul. Przasnyskiej. Przygotowania ruszą już w 2022 roku.

 • Jak zaparkować w strefie mieszkańca i na podwórkach ZGN? Wyłóż dokument za szybą

  Od 15 listopada Żoliborz jest objęty strefą płatnego parkowania. Przed wjazdem na podwórka administrowane przez ZGN Żoliborz pojawiły się dodatkowe znaki. Również na części ulic postój został ograniczony znakami „zakaz postoju”. Parkowanie w takich miejscach jest dostępne tylko dla Żoliborzan, którzy posiadają abonament mieszkańca SPPN. Parkując tam, należy pamiętać o wyłożeniu dokumentu za szybą pojazdu.