Wyróżnione wydarzenia

 • Wyniki Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz – koszykówka w kat. licealiada 10-12.12.2019

  W grudniu odbyły się dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w koszykówce dziewcząt oraz chłopców ze szkół ponadpodstawowych. Do rywalizacji przystąpiło 5 drużyn dziewcząt oraz 7 zespołów chłopców. Bezkonkurencyjni byli uczniowi Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych, którzy triumfowali zarówno w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. Reprezentanci popularnego „Zajączka” zagrają w styczniowych finałach WOM.

 • Świadczenia rodzinne na Żoliborzu w 2019 roku

  9 431 żoliborskich dzieci z 6 312 rodzin otrzymało w 2019 roku świadczenie wychowawcze 500+. Łączna kwota wydatków na ten cel wyniosła 37 mln 729 tys. 109 zł, co stanowiło 84 proc. wsparcia finansowego udzielonego rodzinom. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy realizował w 2019 roku 11 różnych pomocowych programów finansowych. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń rodzinnych wyniosła łącznie 45 mln 102 tys. 236 zł.

 • 170 nowych drzew na Żoliborzu

  170 drzew posadził w 2019 roku Wydział Ochrony Środowiska na terenach administrowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz. O 35 drzew wzbogacił się Park Kaskada, 13 nowych posadziliśmy przy Alei Wojska Polskiego, 14 przy ul. Przasnyskiej, a 9 w Parku Kępa Potocka. W 2020 roku nowe drzewa zostaną zasadzone m.in. przy ul. Rydygiera oraz w Parku Sady Żoliborskie.

 • Sprawy lokalowe mieszkańców Żoliborza

  Sprawy lokalowe, to jedne z najtrudniejszych tematów, z którymi każdego roku musi się zmierzyć Zarząd Dzielnicy Żoliborz. Na początku 2019 roku, na liście oczekujących na przyznanie lokalu z zasobów dzielnicy czekały aż 104 rodziny. W większości były to jednoosobowe gospodarstwa domowe, które stanowiły blisko 52 proc. wszystkich oczekujących. Rodziny dwu- i trzyosobowe stanowiły razem prawie 37 proc., a rodziny cztero-, pięcio- oraz sześcioosobowe - 11,5 proc.

 • Rok na Żoliborzu – dynamiczne przyśpieszenie inwestycji

  Rok 2019 upłynął w dzielnicy Żoliborz pod znakiem intensywnego rozwoju inwestycji. Rozpoczęto budowę nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German, ruszyły przygotowania do budowy zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego, rozbudowywana jest szkoła podstawowa nr 65 przy ul. Mścisławskiej. Wyremontowano ul. Felińskiego, a w trakcie jest przebudowa ul. Rydygiera.Zaangażowanie wydatków majątkowych na początku grudnia wynosiło 98,25 proc., a wykonanie blisko 83 proc. Warto zwrócić uwagę, że w całym 2018 roku realizacja zadań inwestycyjnych zamknęła się na poziomie niewiele ponad 50 proc. Co więcej, w 2019 roku udało się pozyskać znaczne środki finansowe na wiele inwestycji, bez których realizacja obecnie prowadzonych prac nie byłaby możliwa.Doskonałym przykładem przyśpieszenia inwestycji w dzielnicy Żoliborz jest budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German. Zarząd dzielnicy w 2019 roku pozyskał na ten cel dodatkowe 4 mln zł (2 mln zł na 2020 roku i 2 mln zł na 2021 rok). Koszt całej inwestycji to 49 mln 466 tys. zł. Umowa została podpisana w marcu br., a jej zakończenie planowane jest w listopadzie 2021 roku. Nowy obiekt ma pomieścić blisko 1000 uczniów (ok. 800 dzieci w szkole podstawowej i dla 150 dzieci w przedszkolu) oraz 150 osób personelu. Uczniowie, oprócz swoich pomieszczeń klasowych, będą mieli do dyspozycji również pracownie. Cały kompleks został tak pomyślany (z biblioteką i salą), aby jednocześnie pełnić także funkcję lokalnego centrum kultury.Dodatkową kwotę 3,5 mln zł udało się pozyskać na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej. Umowę na budowę nowego budynku szkolnego, który ma pomieścić 225 dzieci i 20 osób personelu podpisano w kwietniu br., a cała inwestycja kosztować będzie 12 mln 300 tys. zł. Nowy budynek poza salami szkolnymi ma pomieścić także pomieszczenia zaplecza kuchennego typu cateringowego tj. świetlicę-aneks jadalny, rozdzielnię posiłków i zmywalnię. Wybudowany zostanie także plac zabaw dla dzieci. W przyszłym roku (2020) ogłoszony zostanie przetarg na wyposażenie tego budynku. Szkoła przy ul. Mścisławskiej doczekała się także modernizacji akustycznej sali gimnastycznej. Dodatkowe środki, które na ten cel pozyskał nowy zarząd to blisko 530 tys. zł (koszt modernizacji - 523.366 zł).O cztery sale lekcyjne powiększyła się we wrześniu Szkoła Podstawowa nr 68. Wybudowano je w technologii modułowej, a cały proces od podpisania umowy do rozpoczęcia pierwszych lekcji, zajął niecałe pół roku.W listopadzie uruchomiony został proces realizacji zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Ficowskiego. Rozstrzygnięty został przetarg na projekt i na realizację inwestycji pozyskano działkę z terenu sąsiedniej dzielnicy Woli. Nowa placówka ma pomieścić 200 dzieci przedszkolnych i 150 żłobkowych oraz 70 osób personelu. Chcielibyśmy, aby dzieci skorzystały z tej placówki już w 2022 roku.Budowa, rozbudowa i modernizacja placówek oświatowo-wychowawczych to tylko cześć realizowanych przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz inwestycji. Duży nacisk położono także na inwestycje drogowe i ochronę zieleni. Były, i są to obszary działań zarządu na które szczególne zwracali uwagę mieszkańcy dzielnicy. Największe oczekiwania dotyczyły przebudowy ulicy Rydygiera i zachowania rosnących wzdłuż niej starych drzew. Przeprowadzone w 2019 roku konsultacje z mieszkańcami doprowadziły do zmiany pierwotnego - jeszcze z 2017 roku - planu remontu i dokonano etapowania inwestycji. Prace podzielono na tzw. część drogową, która ma zakończyć się w czerwcu 2020 roku oraz następującą po niej realizację projektu zieleni. Warto podkreślić, że mieszkańcom zależało na zmianie pierwotnego projektu zieleni i nasadzenia wysokich drzew (platanów), więc zgodnie z ich oczekiwaniami zmieniony został plan nasadzeń. Udało się zachować 9 z obecnie rosnących tam drzew, a wzdłuż drogi posadzonych zostanie 35 nowych dużych drzew – platanów. Zieleń wzdłuż ulicy Rydygiera uzupełniona będzie także o ponad 4200 krzewów liściastych.Także w 2019 roku wprowadzono do planu remont ul. Felińskiego. Na ten cel zarząd dzielnicy pozyskał prawie milion złotych (932.431 zł). Prace remontowe przeprowadzono na długości 228 metrów i szerokości 9m, na odcinku od al. Wojska Polskiego do Gen. J. Zajączka. Roboty przygotowawcze zostały rozpoczęte w połowie sierpnia, a ulicę otwarto dla samochodów 30 października. Ulica zyskała także dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Na czwartkowej sesji Rady Miasta m.st. Warszawy, zatwierdzony został budżet miasta, w tym dzielnicy Żoliborz na 2020 rok. W dzielnicy Żoliborz w przyszłym roku realizowane będą dodatkowe zadania związane z realizacją dwóch rond: na rogu ul. Przasnyskiej i Rydygiera oraz na skrzyżowaniu ulic Przasnyskiej i Krasińskiego.Rada Miasta przyznała także środki na realizacje prac związanych z poprawą warunków lokalowych osób przebywających w Środowiskowym Domu Samopomocy (ŚDS). O środki na projekt i realizację ŚDS władze dzielnicy zabiegały od kilku lat, w roku 2020 będzie można przystąpić do tak oczekiwanych przez wszystkich prac. Dzielnica Żoliborz otrzymała także 200 tys. zł na nowe nasadzenia i utrzymanie zieleni w dzielnicy.Prezentacja ppt – Inwestycje w dzielnicy Żoliborz 2019 (tutaj link do prezentacji)Rozbudowa SP Nr 68 ul. Or Ota 5 w technologi modułowej SP nr 65 przy ul. Mścisławskiej SP nr 65 przy ul. MścisławskiejZespól szkolno-przedszkolny na ul. Anny GermanZespól szkolno-przedszkolny na ul. Anny Germanul. Felińskiego - remont ul. Felińskiego - remontul. Rydygiera - remont ul. Rydygiera - remont

 • Świąteczne spotkanie międzypokoleniowe

  W dniu 11 grudnia dzieci z Przedszkola nr 87 uczestniczyły w spotkaniu Świątecznym zorganizowanym przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i „Partnerstwo Dla Rudawki i Zatrasia” w Klubie Osiedlowym „Szafir”. Dzieci pod kierunkiem Pani Justyny Ziółkowskiej – Czajka śpiewały pastorałki dla seniorów oraz przekazały Świąteczne Kartki Bożonarodzeniowe z życzeniami. Dziękujemy za mile spędzony czas.

 • 25 rocznica śmierci generała Stanisława Maczka

  Dziś, 11 grudnia 2019 r., przypada 25 rocznica śmierci gen. Stanisława Maczka. Stowarzyszenie Rodzin 1. Polskiej Dywizji Pancernej zwróciło się z apelem, by tego dnia w całej Polsce, przy pomnikach upamiętniających Generała bądź 1. Pancerną, odbyły się uroczystości rocznicowe. Główne wydarzenie miało miejsce na Żoliborzu przy pomniku 1. Pancernej na Placu Inwalidów. Uroczystość odbyła się wedle ceremoniału wojskowego. Jego sugestywna forma nadała jej szczególny charakter.