Wyróżnione wydarzenia

 • Wyniki Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz – koszykówka w kat. młodzieży 29.01.2020

  W środę 29.01.2020 r. w hali sportowej LXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elbląskiej 51 rozegrano dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w koszykówce w kat. młodzieży. W zawodach wzięły udział po 3 zespoły dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. W rywalizacji chłopców równych sobie nie mieli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 92, którzy gładko zwyciężyli w obu meczach. W rozgrywkach dziewcząt, po emocjonujących spotkaniach, pierwsze miejsce zdobyły zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 65. Mistrzynie i mistrzowie dzielnicy będą reprezentować Żoliborz w nadchodzących finałach WOM.

 • Pomoc sąsiedzka – Twój gest ma znaczenie

  Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto Warszawa ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.

 • Komunikat dotyczący obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Dzielnicy Żoliborz

  Szanowni mieszkańcy Żoliborza,W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem, z uwagi na zagrożenia wynikające z dużego skupiska osób na małej powierzchni, biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, procedury oraz zalecenia ochronne wprowadzane przez instytucje państwowe, na terenie Urzędu Dzielnicy Żoliborz zostają wprowadzone ograniczenia, mające charakter prewencyjny. Wyłączona została usługa korzystania z biletomatów. Dla interesantów udostępniony zostaje jedynie Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM) bez możliwości przemieszczania się na pozostałe piętra budynku. Dla mieszkańców, którzy wymagają obsługi przez pracowników innych wydziałów niż WOM, udostępnione zostaje pomieszczenie nr 4 na parterze budynku przy ul. Słowackiego 6/8, znajdujące się za kancelarią urzędu. Wszelkich informacji i pomocy jak korzystać z pomieszczenia nr 4 udziela punkt informacyjny urzędu.Jednocześnie, w strategicznych miejscach na terenie urzędu (m.in. punkt informacyjny, kancelaria, winda, toalety) rozmieszczone zostały dozowniki z płynem dezynfekującym. Prosimy o korzystanie z nich zgodnie z instrukcją, zarówno przed rozpoczęciem wizyty w urzędzie, jak i po jej zakończeniu.

 • Komunikat Urzędu Dzielnicy Żoliborz – zawieszenie działalności placówek

  Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem na terenie m.st. Warszawy oraz prewencyjnymi działaniami, podjętymi przez Urząd m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Żoliborz od 12 marca zamknięte będą: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Żoliborz, Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 i przy Czytelni Pod Sowami. Tymczasowo przestają także funkcjonować punkt „Wymień Ciepło” oraz żoliborska Jadłodzielnia, znajdujące się na tyłach Urzędu Dzielnicy Żoliborz przy ul. Kątowej.

 • Start miejskiego programu czipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt

  Rusza bezpłatne czipowanie warszawskich psów i kotów. Jak co roku stolica dofinansowuje też sterylizację oraz kastrację czworonogów. Mieszkańcy mogą zapisać pupila na zabieg do wybranych placówek weterynaryjnych. Na Żoliborzu usługi dofinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa oferują dwie placówki: Gabinet Weterynaryjny przy ul. Mickiewicza 30 oraz Przychodnia dla Zwierząt przy ul. Gojawczyńskiej 16.

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

  Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy nadanego uchwałą nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowisk osób starszych oraz społeczności żoliborskiej.Zgłoszenie kandydata musi zawierać: a) krótką notę biograficzną z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów,b) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, c) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,e) listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym oraz dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy" do Kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – przy ul. Słowackiego 6/8, 01 – 627 Warszawa – w terminie od 9 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 18.00.W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, niż liczba przedstawicieli mieszkańców wskazana w § 2 ust. 3 pkt 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy /7 osób/, Zarząd Dzielnicy w ciągu 14 dni powołuje w drodze uchwały Komisję Wyborczą, która składa się z co najmniej trzech pracowników Urzędu Dzielnicy.Komisja Wyborcza przeprowadza głosowanie na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów zgodnie z procedurą określoną w § 12 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.Ostateczna lista kandydatów wraz z krótkimi informacjami o nich opublikowana zostanie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy, w terminie 7 dni od powołania Komisji Wyborczej.Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy można pobrać: W Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz Urzędu Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8Na stronie internetowej Dzielnicy Żoliborz www.zoliborz.org.pl w zakładce „Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz”

 • Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na Żoliborzu na rok szkolny 2020/2021

  Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21994_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-iZasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21995_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialowKryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21996_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialowKryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21997_kryterium-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-kandydata

 • Koronawirus SARS-CoV-2

  W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (wcześniej nazywanego 2019-nCoV), wywołującego chorobę COVID-19, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat wirusa na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.

 • Obowiązkowa segregacja odpadów i nowe stawki opłat od marca

  Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują od 1 marca 2020 r. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł miesięcznie, a domów jednorodzinnych - 94 zł za gospodarstwo. Warszawa przygotowała też pomoc osłonową. Właściciele nieruchomości do 10 kwietnia mają złożyć nową deklarację.Selektywna zbiórka odpadów na pięć frakcji obowiązuje, zgodnie z ustawą, na terenie całego kraju od 2020 r. Nowe zasady w Warszawie wchodzą od 1 marca 2020 r.Stawki opłat dla nieruchomości:wielorodzinnej - 65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe,jednorodzinnej - 94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe,rekreacyjno-wypoczynkowej - 169,30 zł/rok,dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej (np. salon fryzjerski w kamienicy) - 1,35 zł/ m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesiąc,z usługami hotelarskimi - 11,85 zł/m3 zużytej wody/miesiąc,niezamieszkałe, gdzie powstają odpady komunalne, zależne od pojemności pojemników:120 litrów - 5,90 zł,240 litrów - 11,81 zł,660 litrów - 32,50 zł,770 litrów - 37,91 zł,1100 litrów - 54,17 zł,2500 litrów – 123,11 zł,3500 litrów – 172,35 zł,4000 litrów – 196,98 zł,5000 litrów – 246,22 zł,7000 litrów – 344,71 zł,10000 litrów – 492,45 zł,12000 litrów – 590,94 zł,14000 litrów – 689,43 zł,16000 litrów – 787,92 zł,20000 litrów – 984,90 zł,36000 litrów – 1 772,83 zł.Mieszkańcy zamieszkujący domy jednorodzinne i deklarujący kompostowanie bioodpadów płacą o 4 zł mniejszą stawkę za miesiąc, czyli 90 zł.Rządowa ustawa nakazuje samorządom stosowanie karnych opłat za niesegregowanie. Warszawscy radni zadecydowali, że karna opłata będzie najniższa z możliwych, czyli wyniesie dwukrotność stawki podstawowej opłaty.Wszystko o odpadachFormularze deklaracji, harmonogram odbioru odpadów, informacje związane z nowym systemem opłat można zaleźć na nowej odsłonie strony czysta.um.warszawa.pl. Znajduje się za tam również wyszukiwarka z blisko 600 przykładami poprawnej segregacji na pięć frakcji.DeklaracjeW związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe). Należy je złożyć do 10 kwietnia 2020 r. w Wydziałach Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic lub przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy bądź wysłać w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP). Mieszkańcy bloków nie składają deklaracji. Więcej informacji w zakładce „Złóż deklarację”.Ważne terminyPierwszą opłatę, zgodną z nowo obowiązującymi stawkami należy wnieść do 28 marca 2020 r. Potem do 28. dnia każdego miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego), gotówką (w kasach urzędów dzielnic) lub w wybranych placówkach pocztowych (adresy dostępne tutaj).Wszelkie nieprawidłowości i pytania mieszkańcy mogą zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. O przypadkach oszustw i próbach wyłudzania pieniędzy „na odpady” należy powiadomić policję.Warszawska pomoc osłonowaW trosce o mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących Warszawa przygotowała osłonowe wsparcie w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Finansowa pomoc pokryje minimum 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mogą na nią liczyć warszawiacy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50 zł netto, a w szczególności, ci którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50 zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane od marca 2020 r.

 • Wybory Prezydenta RP 2020

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. (plik PDF pobierz)Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości przekazanych przez Komisarza Wyborczego w Warszawie I informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku (plik docx. pobierz)Kalendarz wyborczy (plik PDF pobierz)Zgłoszenia do komisji Komitet wyborczy (plik PDF pobierz)Zgłoszenie do komisji - wyborca (plik PDF pobierz)Wykaz miejsc na umieszczanie informacji przez Komitety Wyborcze (plik XLS pobierz)Informacja - zgłoszenia mieszkańcy.Mieszkańcy mogą zgłaszać chęć pracy w komisji wyborczej po wypełnieniu druku "Zgłoszenie do komisji - wyborca"Wszystkie zgłoszenia mieszkańców będą brane pod uwagę dopiero po dokonaniu zgłoszeń przez Komitety wyborcze, które mają pierwszeństwo w zgłaszaniu członków komisji. Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii urzędu. Zgłaszać się mogą osoby z całego woj. mazowieckiego, które są w Rejestrze Wyborców.Kwota diet to:Członek komisji - 350 złZastępca - 400 złPrzewodniczący 500 zł W przypadku II tury kwota diet jest taka sama.Informacja zgłoszenia Komitety wyborcze.Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii ul. Słowackiego 6/8. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10 kwietnia o godz. 16.00. Pozostałe informacje jak powyżej.

 • Autobus 321 pojedzie ulicą Ludwika Rydygiera

  W poniedziałek, 24 lutego na przebudowaną ulicę Rydygiera, na odcinku od ulicy Przasnyskiej do ulicy Powązkowskiej, wyjedzie autobus linii 321. Wprowadzane przez Zarząd Transportu Miejskiego zmiany w komunikacji publicznej obejmą obsługą mieszkańców osiedli położonych po zachodniej stronie ul. Powązkowskiej (Żoliborz Artystyczny).