Wyróżnione wydarzenia

 • X Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

  W środę 28 sierpnia odbyła się X Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Radni podjęli uchwałę „w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2019 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 281/19 z dnia 23 lipca 2019 r. wraz z autopoprawką.” Ponadto radni dokonali zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Dzielnicy.

 • Bój o Dworzec Gdański

  21 sierpnia 1944 r. o godz. 1.00 w nocy rozpoczęło się długo oczekiwane uderzenie oddziałów powstańczych na Dworzec Gdański. Natarcie załamało się pod silnym ostrzałem nieprzyjaciela Do szturmu zostali wyznaczeni żołnierze ze zgrupowań ,,Żyrafa", ,,Żmija", ,,Żaglowiec'' i ,,Żniwiarz'' wchodzących w skład II Obwodu AK Żoliborz („Żywiciel”) oraz z oddziałów z Kampinosu, wśród których byli partyzanci z Puszczy Nalibockiej. Szturm został odparty. Następnej nocy ruszył kolejny atak. Tym razem połączonymi siłami dowodził gen. Tadeusz Pełczyński, ps. ”Grzegorz'', szef sztabu Komendy Głównej AK, który przeszedł na Żoliborz kanałami. Natarcie miały wspierać oddziały staromiejskie. Niestety także i ten szturm się nie powiódł. Walki o dworzec były jednymi z najbardziej krwawych bojów Powstania. Liczba zabitych i rannych przekroczyła 500 osób. Wraz z nieudanymi próbami zdobycia dworca ostatecznie upadła koncepcja wywalczenia naziemnego połączenia Żoliborza ze Starym Miastem.

 • Nim zabrzmi pierwszy dzwonek...

  Im bliżej 1 września, tym szybciej tyka szkolny zegar. Odmierza on czas uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i samorządom. Czy szkoły będą gotowe na początek roku szkolnego?Na profilu FB ILO im. LimanowskiegoILO im. Limanowskiego przy ul. Felińskiego można było przeczytać wezwanie: „Zapraszamy do wspólnego działania. Musimy przygotować nowe sale lekcyjne na 1 września. A meble - ławki i krzesła (w dużych ilościach) czekają w piwnicach. Kto może, niech pomoże.”Przyszli i pomogli. A ochotników wspierał burmistrz Paweł Michalec. Ławek przeniesiono 130, krzeseł 250 i dodatkowo 20 czterokomorowych szafek do szatni. W tym roku w „Jedynce” będzie w stosunku do roku ubiegłego o sześć klas pierwszych i o 264 uczniów więcej. To na nich czekają nowe meble.{phocagallery view=category|categoryid=804|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|float=left|displayimgrating=0|imageordering=1}

 • Handel obwoźny

  Wykaz miejsc na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego (dane te zawarte są w treści załącznika do Uchwały nr 628/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy)Mapy z wykazem miejsc na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego (dane te zawarte są w treści załącznika do Uchwały nr 628/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r. Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy)

 • Pomóż się przytulić

  Dziś odwiedziła nas pomysłodawczyni akcji pani Anna Ojer Radna Dzielnicy Wawer, która razem z Burmistrzem Żoliborza Paweł Michalec oraz Zastępcą Burmistrza Agata Marciniak-Różak przekazała kolejne maskotki dla dzieci z sali wybudzeń Centrum Zdrowia Dziecka

 • Takich koncertów nie zapominamy...

  „Umiera piękno” to jeden z najbardziej rozpoznawalnych albumów Agi Zaryan. Wedle słów Artystki, wypowiedzianych w jednym z wywiadów, ten album „był hołdem złożonym dzielnym ludziom, którzy nie chcieli oddać wolności bez walki” (www.rp.pl 29.08.2008).

 • Pierwsze spotkanie DKDS

  Zarząd Dzielnicy Żoliborz; zgodnie z § 25 Programu współpracy m.st. Warszawy w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; w dniu 30 lipca 2019 r. na wniosek pięciu organizacji pozarządowych powołał Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego (DKDS).

 • 155 rocznica stracenia Romualda Traugutta

  5 sierpnia 2019 r. mija 155 rocznica stracenia na stokach Cytadeli Warszawskiej (wówczas Aleksandryjskiej) Romualda Traugutta, przywódcy Powstania Styczniowego oraz członków Rządu Narodowego. Tradycją związaną z tą rocznicą stało się Zgromadzenie Patriotyczne organizowane od kilku lat przez Muzeum Niepodległości na dziedzińcu X Pawilonu.

 • Informacja o zrealizowanych projektach

  547 Aktywność ruchowa na miarę wiekuRealizacja projektu trwa od 15.01.2019 r.– 27.06.2019 r. oraz 3.09.2019 r.- 12.12.2019 r. 1152 Aktywne lato w Klubie Szafir. Zajęcia taneczno-ruchowe i plastyczne dla dzieciProjekt realizowany w terminie 26.06 – 22.08.2019 r. z przerwą w dniach 12-18.08.2019. 1755 Olimpiada MarymonckaOlimpiada odbyła się 6.07.2019 r. 2211 Żoliborska potańcówkaProjekt w trakcie realizacji. Jedna potańcówka odbyła się 16.06.2019 a kolejna zaplanowana jest na 1.09.2019 1825 Milonga na Sadach - tańczymy tangoProjekt w trakcie realizacji. Zajęcia tanga odbywają się w Szkole Podstawowej nr 267 przy ul. Braci Załuskich 1 w każdy czwartek i piątek w godz. 18:00-20:00 od 24.01.2019 - 13.12.2019 (z wyłączeniem wakacji) a Milongi - w terminach: 27.03.2019, 29.05.2019, 25.09.2019, 6.11.2019, 18.12.2019 r. w restauracji „Tęcza od Kuchni” przy ul. Suzina 8 1982 Jak dobrze mieć sąsiada... Piknik sąsiedzki na SadachPiknik odbył się w dniu 15.06.2019 r. na terenie tzw. „górek włościańskich” 1476 Żoliborska wyprzedaż garażowaProjekt obejmuje organizację 5 wyprzedaży garażowych, dwie już się odbyły :- 29.06.19; 13.07.19; 3.08.19; 17.08.19; 7.09.19; 1380 Kino Zatrasie - maraton kina plenerowegoTrwa realizacja projektuW seansach o godz. 21.00 zaprezentowano 3 części filmu Powrót do przyszłości , Wyspa psów, Morderstwo w Orient ExpressieBorg MCenroe. Między odwagą a szaleństwem, Trzy billboardy za Ebbing Missouri . Na sierpień zaplanowano Lewiatan – 10.08, Green Book – 24.08, Bohemian Rhapsody (31.08).Seanse rozpoczynają się od projekcji filmów krótkometrażowych

 • Rydygiera w budowie

  Przebudowa ul. Rydygiera na odc. od ul. Matysiakówny do ul. Przasnyskiej (ogłoszenie przetargowe)Ogłoszenie(data modyfikacji 11-07-2019)SIWZ(data modyfikacji 11-07-2019)Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1;(data modyfikacji 11-07-2019)Formularz oferty – załącznik nr 2;(data modyfikacji 11-07-2019)Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia - załącznik nr 3;(data modyfikacji 11-07-2019)Oświadczenie dot. spełniania warunków– załącznik nr 3a;(data modyfikacji 11-07-2019)Wykaz robót – załącznik nr 4;(data modyfikacji 11-07-2019)Wykaz osób – załącznik nr 5;(data modyfikacji 11-07-2019)Wzór umowy – załącznik nr 6(data modyfikacji 11-07-2019)Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7;(data modyfikacji 11-07-2019)STWiOR – załącznik nr 8(data modyfikacji 11-07-2019)Przedmiary (materiał pomocniczy) – załącznik nr 9;(data modyfikacji 11-07-2019)Wyjaśnienie treści SIWZ wraz z załącznikami(data modyfikacji 19-07-2019)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(data modyfikacji 19-07-2019)Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert (data modyfikacji 25-07-2019)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (data modyfikacji 25-07-2019)Wyjaśnienie treści SIWZ (data modyfikacji 26-07-2019)

 • Syreny w godzinę "W"

  Miasto st. Warszawa informuje, że dla upamiętnienia 75. rocznicy Powstania Warszawskiego w czwartek, 1 sierpnia, o godz. 17.00, na terenie stolicy zostaną uruchomione syreny alarmowe wojewódzkiego i miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności.

 • 75. Rocznica Powstania Warszawskiego

  Na Żoliborzu padły pierwsze w Powstaniu Warszawskim strzały. Nie była to akcja zaplanowana, zdarzyła się przypadkowo, ale stanowi niezaprzeczalny fakt historyczny. Żoliborz również od wielu lat jako pierwsza dzielnica organizuje oficjalne obchody rocznicowe.

 • Budowa szkoły przy ul. Anny German

  W poniedziałek (11 marca 2019 r.) podpisana została umowa na realizację I etapu budowy zespołu szkolno – przedszkolnego przy ul. Anny German. Inwestycja potrzebna i oczekiwana otrzymała zielone światło dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez Radę m.st. Warszawy.

 • Akcja porządkowania kwatery Powstańców ze Zgrupowania Armii Krajowej "Żywiciel" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

  W piątek 26 lipca br. już po raz czwarty rozpoczęła się społeczna akcja wspólnego porządkowania kwatery żoliborskich Powstańców z Obwodu II AK Żoliborz ( „ Żywiciel”) na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. W tym roku celem było dotarcie do wszystkich miejsc spoczynku Powstańców żoliborskich, które często znajdują się w grobach rodzinnych nierzadko opuszczonych i zaniedbanych.Kwatera Powstańców „Żywiciela” liczy 265 krzyży, a poza nią jest jeszcze prawie 150 grobów indywidualnych, w których pochowani zostali polegli lub zmarli już po wojnie żołnierze „Żywiciela”.Inicjatorem i pomysłodawcą akcji jest Tomasz Michałowski - radny Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy kadencji 2014-2018. Akcja współorganizowana jest przez KWW Moje Miasto Żoliborz, Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” i Miłośników Ich Tradycji oraz Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Warszawie przy wsparciu m.in. Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Ideą przyświecającą akcji ma być aktywna forma uczczenia obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego i w ten sposób oddania żoliborskim Powstańcom szacunku, pamięci i czci za ich heroiczne bohaterstwo w obronie miejsca, w którym przyszło im żyć, a teraz nam to jest dane. {phocagallery view=category|categoryid=797|limitstart=0|limitcount=0|detail=8|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=0|displaydescription=0|float=left|displayimgrating=0|imageordering=1}