Wyróżnione wydarzenia

 • Lato w Mieście 2021 r.

  Lato w Mieście 2021 r. 28 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. Feryjne Placówki Edukacyjne na Żoliborzu Lp. szkoła adres termin kontakt 1 Szkoła Podstawowa nr 92 ul. Przasnyska 18a 28 czerwca – 9 lipca 277-16-88 2 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 ul. Or-Ota 5 12 lipca – 23 lipca 277-16-07 3 Szkoła Podstawowa nr 392 al. Wojska Polskiego 1a 26 lipca – 6 sierpnia 277-16-20 4 Szkoła Podstawowa nr 65 ul. Mścisławska 1 9 sierpnia – 31 sierpnia 277-22-28 Podczas 9...

 • Rachmistrzowie ruszają w teren!

  Pomimo że Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca rachmistrzów terenowych była wstrzymana. Powód był oczywisty – pandemia. Wraz z poprawą sytuacji epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowadzenie wywiadów bezpośrednich. W województwie mazowieckim ruszają oni w teren od 23 czerwca.

 • Otwieramy Żoliborz - fotorelacja

  Za nami pierwsza w tym roku plenerowa impreza „Otwieramy Żoliborz”. W sobotę, 19 czerwca na Kępie Potockiej dużo się działo. Były koncerty, spektakle, warsztaty oraz różne atrakcje dla młodszych i starszych. Dzieci na scenie przywitał Psi Patrol, zagrały żoliborskie zespoły młodzieżowe, Małgorzata Nakonieczna, Kuba Krystyan oraz niekwestionowana gwiazda wieczoru zespół Future Folk.

 • Impreza integracyjna uczniów ze szkoły przy ul. Czarnieckiego

  Z okazji powitania lata Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zorganizował dla uczniów ze Szkoły Specjalnej nr 123 przy ul. Czarnieckiego 49 integracyjne wydarzenie rekreacyjno-sportowe. Dzieci i młodzież w ramach wspólnej zabawy sprawdzały swoje umiejętności na kilku stacjach zwinnościowych i sprawnościowych. Uczniowie mieli możliwość chodzenia po zawieszonej nad ziemią taśmie - równoważni, skakania na batucie gimnastycznej lub wejścia na drabinę cyrkową.

 • Żoliborska Spartakiada Przedszkolaka

  W piątek, 18 czerwca 2021 roku w hali sportowej SP nr 267 przy ul. Braci Załuskich, odbyła się Spartakiada Przedszkolaka organizowana przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Przygotowanych zostało 10 konkurencji o różnym stopniu trudności i zaangażowaniu fizycznym dzieci.

 • Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ładu Przestrzennego - 21-06-2021 r.

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 21 czerwca 2021 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad Omówienie wymogów formalno-prawnych oraz technicznych dla budynków śmietnikowych. Omówienie sporządzenia modelowych rozwiązań dla budynków śmietnikowych. Dyskusja oraz uwagi. Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący ...

 • Posiedzenie Komisji Kultury - 22-06-2021 r.

  PORZĄDEK OBRAD Komisji Kultury w dniu 22 czerwca 2021r., godz. 18.00 tryb zdalny Przyjęcie porządku obrad. Prezentacja sylwetki Haliny Skibniewskiej. Omówienie projektu stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w sprawie ogłoszenia roku 2021 rokiem Haliny Skibniewskiej. Dyskusja na temat form upamiętnienia patronki. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Kultury /-Marta Szczepańska-/ Zaproszeni goście: Burmistrz Dzielnicy Żoliborz...

 • „Niepodległa Polska. Zjednoczona Europa” nowa wystawa w Galerii Przystanek

  W 32. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989, które przyniosły zwycięstwo „Solidarności” i ostatecznego upadku porządku PRL, w Galerii Przystanek przy Parku im. Stefana Żeromskiego, Zarząd Dzielnicy Żoliborz wraz z Olgierdem Łukaszewiczem, założycielem Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej im. W.B. Jastrzębowskiego w obecności radnych, zaproszonych gości i mieszkańców, uroczyście otworzyli wystawę „Niepodległa Polska. Zjednoczona Europa”.

 • Porządek obrad Komisji Rewizyjnej - 17-06-2021 r.

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej 17 czerwca 2021 r., godz. 17:00 (Czwartek) Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 s. 328 Przyjęcie porządku obrad Omówienie projektu protokołu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2020, oraz zgodności z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie ...

 • Podpisaliśmy umowę na koncepcję architektoniczno-urbanistyczną modernizacji OSiR Żoliborz i stadionu sportowego RKS Marymont

  Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną modernizacji kompleksu sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Żoliborzu oraz stadionu RKS Marymont przygotuje spółka Chapman Taylor International Services z siedzibą Nowogrodzka 47A w Warszawie. W czwartek, 20 maja Michał Szpakiewicz, dyrektor OSiR Żoliborz oraz Rafał Giersz, członek zarządu Chapman Taylor International Services podpisali umowę o współpracy.

 • Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 27-05-2021 r.

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 maja 2021 r., godz. 17.00 tryb zdalny Porządek obrad: Przyjęcie porządku obrad. Kontynuacja prac Zespołu Kontrolnego do spraw realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2020, oraz zgodności z przeprowadzonymi uprzednio konsultacjami społecznymi. Sprawy różne, wolne wnioski. Zakończenie obrad. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej /-/...

 • Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska - 26-05-2021 r.

  PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 26 maja 2021 r., godz. 18:00 (ŚRODA) Posiedzenie w trybie zdalnym Przyjęcie porządku obrad Bezpieczeństwo i nadzór nad pracami polegającymi na wycinaniu lub pielęgnacji drzew na terenie Żoliborza. Stan fitosanitarny alei kasztanowców przy ul. Przasnyskiej Sprawy różne wolne wnioski. Zakończenie posiedzenia. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska /-/Łukasz Porębski Zaproszeni goście: Pani Renata Kozłowska – Zastępca...

 • Lato w mieście z Eco Studio – konkurs dla szkół

  „Lato w mieście z Eco Studio” to konkurs organizowany w ramach projektu edukacyjnego Eco Studio ELECTRO-SYSTEM. Jego celem jest poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży na temat zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sposobów postępowania z nim oraz wpływu na środowisko naturalne, zdrowie i życie ludzi. Patronat nad projektem objął Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Paweł Michalec.