Wyróżnione wydarzenia

 • Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców

  Warszawa wprowadza rozwiązania, które w obecnej sytuacji epidemicznej mają wesprzeć przedsiębiorców wynajmujących lokale użytkowe z zasobów miasta. W Warszawie jest łącznie 8 600 lokali użytkowych. Blisko 100 z nich znajduje się w zarządzie żoliborskiego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami. Korzysta z nich ok 65 przedsiębiorców, 21 organizacji non-profit i 13 pracowni twórczych.

 • Sąsiedzi pomagajcie sąsiadom w potrzebie!

  Szanowni Państwo jeśli potrzebujecie pomocy jeśli wiecie o kimś kto potrzebuje pomocy, a nie możecie jej udzielić Prosimy o kontakt: Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy tel 22 443 90 00 (telefon urzędu funkcjonuje tylko w godzinach pracy urzędu) Infolinia m.st. Warszawy tel. 19115 Apelujemy: Sąsiedzi pomagajcie sąsiadom w potrzebie Zarząd Dzielnicy Żoliborz

 • Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach

  W obecnej sytuacji epidemicznej rodzice nie muszą składać w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół prześlą rodzicom hasła dostępu na adresy mailowe.Natomiast rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie trzeba dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.Załącznik:Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r. harmonogram zapisów

 • Wyniki Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz – koszykówka w kat. młodzieży 29.01.2020

  W środę 29.01.2020 r. w hali sportowej LXIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Elbląskiej 51 rozegrano dzielnicowe eliminacje do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w koszykówce w kat. młodzieży. W zawodach wzięły udział po 3 zespoły dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych. W rywalizacji chłopców równych sobie nie mieli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 92, którzy gładko zwyciężyli w obu meczach. W rozgrywkach dziewcząt, po emocjonujących spotkaniach, pierwsze miejsce zdobyły zawodniczki ze Szkoły Podstawowej nr 65. Mistrzynie i mistrzowie dzielnicy będą reprezentować Żoliborz w nadchodzących finałach WOM.

 • Pomoc sąsiedzka – Twój gest ma znaczenie

  Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto Warszawa ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.

 • Komunikat dotyczący obsługi mieszkańców przez pracowników Urzędu Dzielnicy Żoliborz

  Szanowni mieszkańcy Żoliborza,W związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem, z uwagi na zagrożenia wynikające z dużego skupiska osób na małej powierzchni, biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, procedury oraz zalecenia ochronne wprowadzane przez instytucje państwowe, na terenie Urzędu Dzielnicy Żoliborz zostają wprowadzone ograniczenia, mające charakter prewencyjny. Wyłączona została usługa korzystania z biletomatów. Dla interesantów udostępniony zostaje jedynie Wydział Obsługi Mieszkańców (WOM) bez możliwości przemieszczania się na pozostałe piętra budynku. Dla mieszkańców, którzy wymagają obsługi przez pracowników innych wydziałów niż WOM, udostępnione zostaje pomieszczenie nr 4 na parterze budynku przy ul. Słowackiego 6/8, znajdujące się za kancelarią urzędu. Wszelkich informacji i pomocy jak korzystać z pomieszczenia nr 4 udziela punkt informacyjny urzędu.Jednocześnie, w strategicznych miejscach na terenie urzędu (m.in. punkt informacyjny, kancelaria, winda, toalety) rozmieszczone zostały dozowniki z płynem dezynfekującym. Prosimy o korzystanie z nich zgodnie z instrukcją, zarówno przed rozpoczęciem wizyty w urzędzie, jak i po jej zakończeniu.

 • Komunikat Urzędu Dzielnicy Żoliborz – zawieszenie działalności placówek

  Szanowni Państwo,Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem związanym z koronawirusem na terenie m.st. Warszawy oraz prewencyjnymi działaniami, podjętymi przez Urząd m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Żoliborz od 12 marca zamknięte będą: Biblioteka Publiczna Dzielnicy Żoliborz, Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 i przy Czytelni Pod Sowami. Tymczasowo przestają także funkcjonować punkt „Wymień Ciepło” oraz żoliborska Jadłodzielnia, znajdujące się na tyłach Urzędu Dzielnicy Żoliborz przy ul. Kątowej.

 • Start miejskiego programu czipowania, sterylizacji i kastracji zwierząt

  Rusza bezpłatne czipowanie warszawskich psów i kotów. Jak co roku stolica dofinansowuje też sterylizację oraz kastrację czworonogów. Mieszkańcy mogą zapisać pupila na zabieg do wybranych placówek weterynaryjnych. Na Żoliborzu usługi dofinansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa oferują dwie placówki: Gabinet Weterynaryjny przy ul. Mickiewicza 30 oraz Przychodnia dla Zwierząt przy ul. Gojawczyńskiej 16.

 • Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

  Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy nadanego uchwałą nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowisk osób starszych oraz społeczności żoliborskiej.Zgłoszenie kandydata musi zawierać: a) krótką notę biograficzną z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów,b) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury, c) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady,d) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,e) listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym oraz dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy" do Kancelarii Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – przy ul. Słowackiego 6/8, 01 – 627 Warszawa – w terminie od 9 marca 2020 r. do 23 marca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 18.00.W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów, niż liczba przedstawicieli mieszkańców wskazana w § 2 ust. 3 pkt 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy /7 osób/, Zarząd Dzielnicy w ciągu 14 dni powołuje w drodze uchwały Komisję Wyborczą, która składa się z co najmniej trzech pracowników Urzędu Dzielnicy.Komisja Wyborcza przeprowadza głosowanie na przedstawicieli mieszkańców do Rady Seniorów zgodnie z procedurą określoną w § 12 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.Ostateczna lista kandydatów wraz z krótkimi informacjami o nich opublikowana zostanie na stronie internetowej i tablicach ogłoszeń Urzędu Dzielnicy, w terminie 7 dni od powołania Komisji Wyborczej.Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy można pobrać: W Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz Urzędu Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8Na stronie internetowej Dzielnicy Żoliborz www.zoliborz.org.pl w zakładce „Rada Seniorów Dzielnicy Żoliborz”