Wyróżnione wydarzenia

 • Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na Żoliborzu na rok szkolny 2020/2021

  Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21994_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-iZasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21995_zasady-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialowKryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21996_kryteria-rekrutacji-do-przedszkoli-i-oddzialowKryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata:http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21997_kryterium-dochodu-na-osobe-w-rodzinie-kandydata

 • Koronawirus SARS-CoV-2

  W związku z rozprzestrzenianiem się w Europie nowego koronawirusa SARS-CoV-2 (wcześniej nazywanego 2019-nCoV), wywołującego chorobę COVID-19, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat wirusa na stronach instytucji odpowiedzialnych za zdrowie publiczne.

 • Obowiązkowa segregacja odpadów i nowe stawki opłat od marca

  Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązują od 1 marca 2020 r. Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł miesięcznie, a domów jednorodzinnych - 94 zł za gospodarstwo. Warszawa przygotowała też pomoc osłonową. Właściciele nieruchomości do 10 kwietnia mają złożyć nową deklarację.Selektywna zbiórka odpadów na pięć frakcji obowiązuje, zgodnie z ustawą, na terenie całego kraju od 2020 r. Nowe zasady w Warszawie wchodzą od 1 marca 2020 r.Stawki opłat dla nieruchomości:wielorodzinnej - 65 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe,jednorodzinnej - 94 zł/miesiąc/gospodarstwo domowe,rekreacyjno-wypoczynkowej - 169,30 zł/rok,dla lokali użytkowych w zabudowie mieszanej (np. salon fryzjerski w kamienicy) - 1,35 zł/ m2 powierzchni użytkowej lokalu/miesiąc,z usługami hotelarskimi - 11,85 zł/m3 zużytej wody/miesiąc,niezamieszkałe, gdzie powstają odpady komunalne, zależne od pojemności pojemników:120 litrów - 5,90 zł,240 litrów - 11,81 zł,660 litrów - 32,50 zł,770 litrów - 37,91 zł,1100 litrów - 54,17 zł,2500 litrów – 123,11 zł,3500 litrów – 172,35 zł,4000 litrów – 196,98 zł,5000 litrów – 246,22 zł,7000 litrów – 344,71 zł,10000 litrów – 492,45 zł,12000 litrów – 590,94 zł,14000 litrów – 689,43 zł,16000 litrów – 787,92 zł,20000 litrów – 984,90 zł,36000 litrów – 1 772,83 zł.Mieszkańcy zamieszkujący domy jednorodzinne i deklarujący kompostowanie bioodpadów płacą o 4 zł mniejszą stawkę za miesiąc, czyli 90 zł.Rządowa ustawa nakazuje samorządom stosowanie karnych opłat za niesegregowanie. Warszawscy radni zadecydowali, że karna opłata będzie najniższa z możliwych, czyli wyniesie dwukrotność stawki podstawowej opłaty.Wszystko o odpadachFormularze deklaracji, harmonogram odbioru odpadów, informacje związane z nowym systemem opłat można zaleźć na nowej odsłonie strony czysta.um.warszawa.pl. Znajduje się za tam również wyszukiwarka z blisko 600 przykładami poprawnej segregacji na pięć frakcji.DeklaracjeW związku ze zmianami w systemie opłat, nowe deklaracje składają wszyscy właściciele nieruchomości bądź ich zarządcy (np. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe). Należy je złożyć do 10 kwietnia 2020 r. w Wydziałach Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic lub przesłać listem poleconym do urzędu dzielnicy bądź wysłać w formie elektronicznej w ramach platformy (ePUAP). Mieszkańcy bloków nie składają deklaracji. Więcej informacji w zakładce „Złóż deklarację”.Ważne terminyPierwszą opłatę, zgodną z nowo obowiązującymi stawkami należy wnieść do 28 marca 2020 r. Potem do 28. dnia każdego miesiąca – przelewem (na indywidualny numer rachunku bankowego), gotówką (w kasach urzędów dzielnic) lub w wybranych placówkach pocztowych (adresy dostępne tutaj).Wszelkie nieprawidłowości i pytania mieszkańcy mogą zgłaszać do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115. O przypadkach oszustw i próbach wyłudzania pieniędzy „na odpady” należy powiadomić policję.Warszawska pomoc osłonowaW trosce o mieszkańców w trudnej sytuacji materialnej, samotnie gospodarujących Warszawa przygotowała osłonowe wsparcie w związku z nowymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Finansowa pomoc pokryje minimum 50% miesięcznych kosztów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mogą na nią liczyć warszawiacy prowadzący gospodarstwo jednoosobowe z miesięcznym dochodem nieprzekraczającym 1 752,50 zł netto, a w szczególności, ci którzy ukończyli 65. rok życia i osoby z niepełnosprawnością. Wsparcie otrzymają też samotnie gospodarujący mieszkańcy utrzymujący się wyłącznie z renty lub emerytury w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1 752,50 zł netto i niekwalifikujący się do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Wnioski będą przyjmowane od marca 2020 r.

 • Wybory Prezydenta RP 2020

  Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. (plik PDF pobierz)Obwieszczenie z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości przekazanych przez Komisarza Wyborczego w Warszawie I informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w mieście stołecznym Warszawie oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku (plik docx. pobierz)Kalendarz wyborczy (plik PDF pobierz)Zgłoszenia do komisji Komitet wyborczy (plik PDF pobierz)Zgłoszenie do komisji - wyborca (plik PDF pobierz)Wykaz miejsc na umieszczanie informacji przez Komitety Wyborcze (plik XLS pobierz)Informacja - zgłoszenia mieszkańcy.Mieszkańcy mogą zgłaszać chęć pracy w komisji wyborczej po wypełnieniu druku "Zgłoszenie do komisji - wyborca"Wszystkie zgłoszenia mieszkańców będą brane pod uwagę dopiero po dokonaniu zgłoszeń przez Komitety wyborcze, które mają pierwszeństwo w zgłaszaniu członków komisji. Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii urzędu. Zgłaszać się mogą osoby z całego woj. mazowieckiego, które są w Rejestrze Wyborców.Kwota diet to:Członek komisji - 350 złZastępca - 400 złPrzewodniczący 500 zł W przypadku II tury kwota diet jest taka sama.Informacja zgłoszenia Komitety wyborcze.Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii ul. Słowackiego 6/8. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 10 kwietnia o godz. 16.00. Pozostałe informacje jak powyżej.

 • Autobus 321 pojedzie ulicą Ludwika Rydygiera

  W poniedziałek, 24 lutego na przebudowaną ulicę Rydygiera, na odcinku od ulicy Przasnyskiej do ulicy Powązkowskiej, wyjedzie autobus linii 321. Wprowadzane przez Zarząd Transportu Miejskiego zmiany w komunikacji publicznej obejmą obsługą mieszkańców osiedli położonych po zachodniej stronie ul. Powązkowskiej (Żoliborz Artystyczny).

 • Żoliborskie Miejsca Przyjazne Seniorom

  Załącznik: Regulamin konkursu „Żoliborskie Miejsca Przyjazne Seniorom” Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Żoliborskie Miejsce Przyjazne Seniorom” WNIOSEK O PRZYZNANIE CERTYFIKATU Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „ Żoliborskie Miejsce Przyjazne Seniorom” OCENA FORMALNA Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu „Żoliborskie Miejsce Przyjazne Seniorom” OCENA KAPITUŁY KONURSU Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu „Żoliborskie Miejsce Przyjazne Seniorom”

 • Klub małego pisarza

  Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz zapraszają na bezpłatne warsztaty pisarskie dla dzieci w wieku 6-12 lat w ramach Żoliborskiego Klubu Małego Pisarza. Wszystkie zajęcia odbywają się w Miejscu Aktywności Lokalnej przy ul. Marii Kazimiery 20/1 (Miejsca Aktywności Lokalnej na Żoliborzu).

 • Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w m.st. Warszawa

  Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że decyzją Rady m.st. Warszawy od dnia 1 marca br. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.Obowiązuje system ryczałtowy, zgodnie z którym mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą płacić 65 zł / mies. od gospodarstwa, a zamieszkujący domy jednorodzinne 94 zł / mies. Osoby w trudnej sytuacji finansowej otrzymają wsparcie.

 • Obwieszczenie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wzorów deklaracji

  W związku z wejściem we wrześniu 2019 r. w życie przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1579), Rada m.st. Warszawy podjęła 12 grudnia 2019 r. oraz 16 stycznia 2020 r., uchwały wprowadzające nowe metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami w m.st. Warszawie z dniem 1 marca 2020 r. oraz obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 • Pod tablicą Hanki Czaki "Heleny" w 76 rocznicę śmierci

  W 76 rocznicę śmierci Hanki Czaki „Heleny” zarząd dzielnicy Żoliborz: burmistrz Paweł Michalec oraz zastępcy burmistrza Agata Marciniak-Różak i Renata Kozłowska oraz żoliborskie radne Jolanta Zjawińska - radna Dzielnicy Żoliborz i Donata Rapacka złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą tragiczną śmierć dziewczyny. W uroczystości wzięła udział także Ambasador Węgier, pani Zsuzsanna Orsolya Kovács.

 • Dni otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszych i oddz. przedszkolnego w szkołach podstawowych

  Dni otwarte dla rodziców kandydatów do klas pierwszychi oddz. przedszkolnego w szkołach podstawowych Nazwa PlacówkiUlicaData spotkaniaGodzina spotkaniaSzkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkanaul. Mścisławska 126.02.2020 r.18.00Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Oppmanaul. Or-Ota 5 29.02.2020 r. spotkanie dla kandydatów10.00-12.00 3.03.2020 r. spotkanie dla rodziców18.00Szkoła Podstawowa nr 92im. Jana Brzechwyul. Przasnyska 1826.02.2020 r.16.00Szkoła Podstawowa nr 267im. Juliusza Słowackiegoul. Braci Załuskich 127.02.2020 r.18.00Szkoła Podstawowa nr 391im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"ul. Filarecka 226.02.2020 r.17.00Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"al. Wojska Polskiego 1A27.02.2020 r.17.00

 • "Cytat na dzień zakochanych"

  Z okazji „Walentynek” Wpożyczalnia nr 16 organizuje akcję „Cytat na dzień zakochanych”. W ciągu dnia będzie rozdanych około 30 książek niespodzianek, zaopatrzonych w cytaty związane ze świętem. Książki obłożone w szary papier są niespodzianką, którą każdy losujący zabiera do domu. Drobny prezent od biblioteki na dzień zakochanych. Zapraszamy z rana. Kto pierwszy ten lepszy! Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 16, ul. Słowackiego 19 a14.02.2020 w godzinach otwarcia Biblioteki

 • "Kawiarenka językowa"

  „Kawiarenka językowa” – raz w miesiącu spotykamy się przy kawie i rozmawiamy w trzech językach obcych: języku angielskim, języku francuskim, albo języku niemieckim. Biegłość językowa ma znaczenie drugorzędne – ważne aby uczestnicy porozmawiali ze sobą w języku obcym i poznali ludzi, którzy mają podobny cel.Miejsce Aktywności Lokalnejprzy Czytelni Pod Sowamiul. gen. J. Zajączka 87.02.2020 w godz. 18:30-20:00

 • "Kurs E-Senior"

  „Kurs E-Senior” - 3-osobowy kurs komputerowy (dwie równoległe grupy: wtorkowa i środowa) dla seniorów przewidujący naukę obsługi komputera od podstaw. Pod okiem instruktora najstarsi mieszkańcy Żoliborza pierwszy raz spotkają się z podstawowymi czynnościami obsługi komputera. W programie nauczania m.in.: obsługa myszki i klawiatury, podstawy pisania w edytorze dokumentów, obsługa internetu i maila. Zapisy na zajęcia pod numerem telefonu 22-121-76-28 lub mailowo mal@bpzoliborz.pl. Liczba miejsc ograniczona.