Wyróżnione wydarzenia

 • Dni otwarte dla rodziców kandydatów do klas 1 w szkołach podstawowych Dzielnicy Żoliborz

  Dni otwarte dla rodziców kandydatów do klas 1 w szkołach podstawowych Dzielnicy Żoliborz Szkoła podstawowa Termin Szkoła Podstawowa nr 65 29.02.2024 r. godz. 18.00 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 4.03.2024 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 92 20.02.2024 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 267 26.02.2024 r. godz. 18.00 Szkoła Podstawowa nr 391 1.03.2024 r. godz. 17.30 Szkoła Podstawowa nr 392 28.02.2024 r. godz. 18.00 Szkoła Podstawowa nr 396 21.02.2024 r....

 • Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

  Kontynuacja edukacji w klasie I w tej samej szkole Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00 Rodzice dzieci, które realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i chcą aby dziecko kontynuowało naukę w klasie I, składają: zgłoszenie edukacji w klasie I tej szkoły – jeśli jest to szkoła obwodowa dla dziecka; deklarację woli zapisu do klasy I tej szkoły – jeśli organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego...

 • Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

  Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych Od 18 marca do 22 marca, do godz. 16.00 Rodzice składają wnioski o przyjęcie dzieci Od 23 marca do 25 marca Próba sprawności fizycznej dla dzieci Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą przedstawić orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza. 26 marca, godz. 15.00 Informacja o wynikach próby sprawności...

 • Inwestycje w infrastrukturę drogową dominowały w 2023 roku

  W 2023 roku na Żoliborzu dominowały inwestycje drogowe. Ukończona została przebudowa ulicy Śmiałej na odcinku od al. Wojska-Polskiego do ul. Hauke-Bosaka. Mocno zaawansowana jest przebudowa ulicy Przasnyskiej. Trwają prace nad dokumentacją projektową dla ulicy Ficowskiego oraz ruszyły badania drzew w ramach umowy z wykonawcą na przebudowę ulicy Bohomolca. W 2023 roku wydatki na inwestycje drogowe wyniosły prawie 11, 6 mln zł.

 • Sierżant Borsuk w akcji z przedszkolakami

  Dla dzieci, które nie wyjechały na ferie zimowe i zostały w Warszawie organizowana jest akcja „Zima w mieście 2024”. Organizatorzy zapewniają im w tym czasie zarówno szereg miejskich atrakcji, jak i ciekawe spotkania edukacyjne. W Szkole Podstawowej nr 396 przy ul. Anny German 5A i w Kinie „Wisła”, aby porozmawiać o bezpieczeństwie, z najmłodszymi mieszkańcami Żoliborza spotkał się sierżant Borsuk.

 • Śmieci segregujemy coraz lepiej

  Mieszkańcy Żoliborza coraz lepiej radzą sobie z zarówno z właściwą segregacją odpadów komunalnych, jak i prawidłowym wypełnianiem deklaracji przez właścicieli nieruchomości. W momencie, gdy pojawią się wątpliwości, do którego pojemnika wyrzucić dany odpad, warto skorzystać z podpowiedzi w miejskiej wyszukiwarce segregujna5.

 • Skracamy kolejkę oczekujących na mieszkanie

  W ramach pomocy mieszkaniowej w 2023 roku przygotowaliśmy i przekazaliśmy oczekującym klucze do 41 lokali mieszkalnych. Na koniec roku w żoliborskim rejestrze znajdowało się tylko 27 rodzin – najwięcej, bo 10 stanowiły jednoosobowe gospodarstwa domowe. Dodatkowym mieszkaniem wsparliśmy także Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz dwoma – Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa.

 • Wzrasta liczba świadczeń społecznych na Żoliborzu – podsumowanie 2023

  1314 rodzin skorzystało z szeregu rodzaju świadczeń rodzinnych, dodatków osłonowych i zasiłków oferowanych w ramach programów społecznych na Żoliborzu w 2023 roku. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wypłacił mieszkańcom 15 293 świadczenia społeczne w 11 różnych kategoriach. Kwota wszystkich wypłaconych świadczeń społecznych wyniosła łącznie 6 mln 142 zł.

 • Autorskie programy edukacyjne

  MaturON i MatematykON – to autorskie programu edukacyjne, które realizowaliśmy w żoliborskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Były to bezpłatne kursy przygotowujące uczniów żoliborskich szkół egzaminu ósmoklasisty oraz matury z matematyki. Doposażaliśmy nasze placówki edukacyjne oraz kontynuowaliśmy wsparcie w nauce dla ukraińskich uczniów oraz ich nauczycieli.

 • Zieleń na Żoliborzu – podsumowanie 2023 roku

  35 przeprowadzonych ekspertyz dendrologicznych, 77 zasadzonych nowych drzew i 820 krzewów – to bilans zielonych działań zrealizowanych przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w 2023 roku. Zadbaliśmy też o pielęgnację istniejących drzew, z których m.in. usuwaliśmy jemiołę, oczyściliśmy budki lęgowe w parkach, skwerach i na zieleńcach. Wyremontowaliśmy również pomieszczenie poboru wody oligoceńskiej przy ul. Gen. Zajączka 7.

 • Ubieramy życzeniami dzielnicową choinkę

  Ruszamy z IV edycją „Wielkich Żoliborskich Życzeń Świątecznych”. Przed wejściem do Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ponownie pojawiła się świąteczna choinka. Wzorem poprzednich lat, chcemy przybrać ją życzeniami świątecznymi i noworocznymi od mieszkańców Żoliborza dla... mieszkańców Żoliborza. Każdy, kto chce podzielić się dobrym słowem z naszą lokalną społecznością, może to teraz zrobić za pośrednictwem dzielnicowej choinki.

 • Maria Kownacka patronką 2024 roku

  Rok 2024 będzie rokiem Marii Kownackiej – pisarki i tłumaczki, autorki opowiadań, słuchowisk i książek. Taką decyzję podjęli radni Dzielnicy Żoliborz podczas LI Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Znany wszystkim dzieciom „Plastusiowy pamiętnik” Maria Kownacka stworzyła mieszkając już w V Kolonii - osiedlu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na Żoliborzu. W 2024 roku przypada 130 rocznica urodzin pisarki.

 • Kongres i kampania społeczna "Silni Wiekiem" - sytuacja osób 50+ na rynku pracy

  Fundacja im. Józefa Fettera „Pora na Seniora” zaprasza na Kongres w ramach kampanii społecznej Silni Wiekiem nt. sytuacji osób 50+ na rynku pracy, którego celem jest pokazanie, jak ogromny potencjał tkwi w osobach 50+, jak i jak cenny dla pracodawcy może być pracownik po pięćdziesiątce. Kongres skierowany jest zarówno do osób po 50. roku życia, które poszukują pracy lub zastanawiają się nad jej zmianą oraz do pracodawców, którzy chcieliby się przekonać, jak wiele taka osoba może...

 • Ruszamy z projektem budowy ulicy Ficowskiego

  Podpisaliśmy umowę na projekt budowy ulicy Ficowskiego, która ma m.in. prowadzić do nowego zespołu żłobkowo-przedszkolnego powstającego na jej południowym krańcu. Jednocześnie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A wykonywany będzie projekt przebudowy magistrali wodociągowej, która znajduje się pod przebudowywaną ulicą. Całość dokumentacji ma być gotowa w ciągu 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.