Wyróżnione wydarzenia

 • Warszawa wspiera organizacje pozarządowe

  W związku z epidemią koronawirusa miasto podjęło szereg działań, aby pomóc organizacjom społecznym w realizacji zadań na rzecz mieszkańców. W tym celu zaproponowane zostały zmiany w umowach dotacyjnych i wystosowany apel o uwzględnienie NGO w rządowej specustawie zwalczania COVID-19.

 • Warszawa wstrzymuje wysyłkę zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego

  Zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność będą wysyłane do mieszkańców dopiero, gdy ustąpi zagrożenie epidemiczne. Taką decyzję wspólnie z burmistrzami podjął prezydent Rafał Trzaskowski.Prezydent Warszawy zdecydował, aby niepotrzebnie nie narażać mieszkańców na kontakt z wirusem, dlatego wszystkie sprawy związane z przekształceniem będzie można załatwić później, nie martwiąc się ustawowymi terminami i nic na tym nie tracąc. Umożliwia to uchwała Rady m.st. Warszawy z 19 marca 2020 roku, wprowadzająca dodatkowe 98- i 99-proc. bonifikaty od rocznych opłat przekształceniowych za 2019 i 2020 rok.Przypominamy jednak o obowiązku opłacenia użytkowania wieczystego za 2019 i 2020 rok, jeśli nasza nieruchomość nie znajduje się w wykazie przekształconych nieruchomości.Opłatę za użytkowanie wieczyste za 2019 r. należało uiścić do końca marca 2019 r. Opłatę za użytkowanie wieczyste za 2020 r. należy uiścić do końca czerwca 2020 roku. Mieszkańcy Żoliborza, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste powinni wnosić na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Żoliborzy nr: 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009.Osoby, których nieruchomości uległy przekształceniu, ale nie wystąpiły z wnioskiem o opłatę jednorazową i bonifikatę, powinny taki wniosek złożyć do 31 grudnia 2020 r. oraz wnieść opłaty przekształceniowe roczne za rok 2019 i 2020 (w wysokości opłaty rocznej pomniejszonej o 98 lub 99% bonifikaty). Następnie 98 lub 99 % bonifikata zostanie naliczona od opłaty jednorazowej za pozostały okres 19 lub 18 lat. Bonifikaty obejmują również opłaty wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.Informacja najważniejsza – jeżeli do końca 2020 r. właściciel wystąpi o opłatę jednorazową z bonifikatą, to w ogólnym rozrachunku (suma opłat rocznych i jednorazowej) uzyska on 98 lub 99 % bonifikaty od pełnej liczby 20 opłat przekształceniowych – tj. zachowa prawo do pełnej zniżki, bez względu na datę otrzymania dokumentu z Urzędu Dzielnicy.Zaświadczenia oraz informacje o opłatach jednorazowych będą oczywiście przygotowywane, a wysyłka dokumentów wznowiona, gdy minie zagrożenie spowodowane wirusem SARS-CoV-2. W przypadku dzielnicy Żoliborz zaświadczenia o przekształceniu wysłane zostały już dla 94% użytkowników wieczystych, których nieruchomości uległy przekształceniu. Aktualnie przygotowywane są przede wszystkim informacje o opłatach jednorazowych oraz zaświadczenia potwierdzające spłatę wniesionych opłat.

 • Zakaz używania Veturilo

  Kolejne ograniczenia wprowadzone przez rząd w związku z epidemią koronawirusa wpływają również na działanie systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo. Możliwość wypożyczenia miejskich jednośladów jest zawieszona od 1 do 11 kwietnia. Na Żoliborzu mieszkańcy korzystają na co dzień z 14 stacji Veturilo.

 • Kolejne kroki w walce z koronawirusem

  Od 1 kwietnia rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z epidemią COVID-19. Ich celem jest maksymalne ograniczenie liczby osób, przebywających w jednym miejscu. Zmieniają się m.in. zasady przemieszczania się i robienia zakupów. Każda osoba do 18 roku życia będzie mogła wyjść z domu tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Co jeszcze się zmienia?

 • e-sport na Żoliborzu

  Drodzy Mieszkańcy Żoliborza, witam serdecznie na naszej nowej, sportowej stronie. Powstała ona z myślą o tym trudnym okresie, który zmusił nas do ograniczenia dotychczasowej aktywności ruchowej i zmiany naszych codziennych przyzwyczajeń. Dlatego, wspólnie z mistrzami różnych dyscyplin sportu, zapraszamy do udziału w sportowych zajęciach i trochę innej niż zazwyczaj aktywności fizycznej. We współpracy i dzięki wsparciu trenerów z żoliborskich klubów sportowych: Szkoły Boksu Jacka...

 • Złóż deklarację za odbiór odpadów do 10 kwietnia

  W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie do 10 kwietnia 2020 r.Deklaracje można złożyć w formie elektronicznej jedynie w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP2, zgodnie z instrukcją:pobierz wzór deklaracji elektronicznej zapisz go na komputerze otwórz plik przy pomocy programu Adobe Acrobat Reader wypełnij aktywny dokument deklaracjizapisz plik na komputerze w formacie pdf -> należy to uczynić zgodnie z komunikatem Adobe Acrobat Reader, czyli wybrać opcję 'Drukuj formularz', w polu 'Drukarka' wybrać 'Microsoft Print to PDF' i zapisać na dysku.prześlij jako formularz ogólny na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy, będąc zalogowanym na platformie ePUAP2 https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-ogolne/ogolne-sprawy-urzedowe-2/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego-nowe. wpisz jako temat „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami DM (lub DJ, DZW, DN, DH, DL)”.deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego W przypadku gdy do właściwego Urzędu Dzielnicy przesłany zostanie tylko skan deklaracji mailem, konieczne będzie przesłanie podpisanej deklaracji, albo osobiste podpisanie deklaracji na przesłanym skanie. Brak złożenia deklaracji nie wyłącza konieczności wniesienia opłaty w wysokości wynikającej z deklaracji.Termin wniesienia opłaty za marzec br. nie może zostać wydłużony i upływa 28.03.2020 roku. Opłatę należy wnieść na dotychczasowy numer rachunku. W przypadku braku wiedzy co do numeru rachunku bankowego istnieje możliwość wniesienia opłaty na rachunek ogólny danego Urzędu Dzielnicy, co pozwoli zachować termin do wniesienia opłaty i uniknąć odsetek za opóźnienie.Numer ogólny na opłaty za odpady jest następujący: 06 1030 1508 0000 0005 5003 7297, w tytule: odpady ŻoliborzWięcej informacji: https://warszawa19115.pl/-/deklaracje