Ochrona środowiska na Żoliborzu

Komunikaty i ogłoszenia

 • SIE
  24

  Informacja o udostępnieniu do wglądu spisów wyborców w wyborach do izb rolniczych

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy informuje, że spis uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do izb rolniczych w okręgu wyborczym nr 313, zaplanowanych na 24 września 2023 r., udostępniony będzie do wglądu w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2 (Błękitny Wieżowiec), pok. 1804 (18 piętro) telefon 22 443 25 87, 22 443 25 07 w dniach 25 - 31 sierpnia 2023 r. w godzinach 8.00-16.00 Podstawa prawna: art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) oraz § 11 ust. 1 uchwały Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

 • SIE
  01

  Komunikat Biura Ochrony Środowiska

  Poszukujemy kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej w wyborach do izb rolniczych Mazowiecka Izba Rolnicza poszukuje kandydatów do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej spełniającego warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183). W rozumieniu ustawy o izbach rolniczych członkami komisji mogą być: osoby fizyczne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby, posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe. Wybory do izb rolniczych odbędą się 24 września 2023 r. Chętni do pracy w komisji wyborczej powinni do 31 lipca 2023 r. dostarczyć do Biura Ochrony Środowiska (pl. Bankowy 2 pok. 1804) zgłoszenie wraz z załącznikami. Skan dokumentów można wysyłać na adres aharbat@um.warszawa.pl – oryginalny wniosek można dostarczyć w późniejszym terminie. Formularz zgłoszenia, oświadczenia oraz wszelkie inne dokumenty i informacje dostępne są na stronie internetowej „Wybory do izb rolniczych” pod adresem WYBORY DO IZB ROLNICZYCH VII KADENCJI – 24 WRZEŚNIA 2023 – informacje uzupełniające Wybory do izb rolniczych VII kadencji odbędą się 24 września 2023 r. zgodnie z uchwałą Nr 2 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych. W związku z powyższym Prezydent m.st. Warszawy rozpoczyna nabór kandydatów do pełnienia funkcji członków okręgowej komisji wyborczej. Okręgiem wyborczym jest obszar Miasta Stołecznego Warszawy będącego gminą mającą status miasta na prawach powiatu. Członkiem komisji wyborczej może zostać osoba figurująca w spisie uprawnionych do głosowania oraz jeden pracownik Urzędu m.st. Warszawy. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące w wyborach do rady powiatowej oraz ich najbliższa rodzina (wstępni i zstępni). Praca w komisji okręgowej, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych wykonywana jest honorowo, niemniej jednak ustępujące Walne Zgromadzenie Mazowieckiej Izby Rolniczej zdecydowało, że za dojazd do komisji okręgowej jej członkom wypłacony będzie z budżetu izby jednorazowy ryczałt w wysokości 200 złotych w okręgach wyborczych gdzie odbędzie się głosowanie i 100 zł w okręgach w których głosowanie się nie odbędzie (zgodnie z Uchwałą nr 1/2023 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. w okręgach wyborczych, w których liczba kandydatów jest równa lub mniejsza liczbie mandatów, głosowania się nie przeprowadza). Do zadań komisji okręgowej należy przede wszystkim: rejestrowanie kandydatów na członków rady powiatowej izby rolniczej, przeprowadzenie wyborów, a także głosowania w okręgu niepodzielonym na obwody, ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu i podanie ich do wiadomości publicznej.

 • MAR
  24

  Wiosenne szczepienie lisów przeciw wściekliźnie

  Przez najbliższe trzy tygodnie w województwie mazowieckim będzie trwała akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Mieszkańcy Warszawy powinni zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt. Od 25 marca do 16 kwietnia 2023 r. Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii i Powiatowi Lekarze Weterynarii przeprowadzą akcję szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionka będzie wykładana ręcznie oraz zrzucana z samolotów na lasy, pola i łąki. Zrzuty nie obejmą natomiast zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionki będą umieszczone w brunatno-zielonej przynęcie w kształcie krążka. Przez dwa tygodnie od jej wyłożenia mieszkańcy powinni zachować ostrożność podczas wyprowadzania zwierząt. Psy powinny być prowadzone na smyczy, a koty – trzymane w zamkniętych pomieszczeniach. Ewentualny kontakt czworonoga ze szczepionką powinien zostać zgłoszony do lekarza weterynarii. Szczepionki nie powinni dotykać również ludzie. Lisy nie przyjmą jej, jeśli wyczują zapach człowieka. Każdy mieszkaniec, który miałby styczność ze szczepionką, powinien skontaktować się z lekarzem medycyny.

 • LUT
  17

  Międzynarodowy Dzień Kota świętujmy razem z Paluchem cały weekend 18 -19 lutego

  Serdecznie zapraszamy do Centrum Wsparcia „Moja Rodzina” przy ul. Częstochowskiej 11/15 (wejście od Pl. Baśniowego). 18 lutego bezpłatne czipowanie kotów 13:00 – 16:00. Koty, które przyjdą się zaczipować, powinny być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. 19 lutego zajęcia dla dzieci 11:00 – 12:30. Dzieci będą mogły dowiedzieć się jak bawić się z kotkiem, czego nie lubią koty, a także wziąć udział w warsztatach robienia kocich zabawek. Wykłady dla dorosłych – 13:00- 15:00. Wolontariuszki opowiedzą, jak rozpoznać ból u kota, a także bardzo chętnie podzielą się z Wami wiedzą na temat: Warunków adopcji kotów w Schronisku na Paluchu. Wolontariatu. Zabaw z kotem. Prawidłowego karmienia. Zabezpieczenia okien. Aranżacji wnętrza na potrzeby kota. Zapobiegania bezdomności. Tego dnia zostaną również wręczone nagrody w konkursie dla dzieci: „Napisz, proszę, chociaż krótki list...”

 • KWI
  27

  Uwaga! Przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich i kotów wolno żyjących na terenie Warszawy.

  Na terenie województwa mazowieckiego, w tym również na obszarze Warszawy, wystąpiły kolejne przypadki wścieklizny u zwierząt dziko żyjących. Pamiętajmy o szczepieniach ochronnych dla zwierząt. Nie puszczajmy psów luzem na spacerach, a kotów nie wypuszczajmy z domów. Wścieklizna to ostra choroba zakaźna, która może doprowadzić do śmierci. • Pilnuj swoich zwierząt • Zaszczep swojego pupila - szczepienie psów jest ustawowym obowiązkiem • Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt • Jeśli dzikie zwierzę zachowuje się nietypowo - powiadom służby interwencyjne, • Jeśli zostaniesz pogryziony - zgłoś się do szpitala zakaźnego lub skontaktuj się z sanepidem Dowiedz się więcej na: www.gov.pl/web/gis/wscieklizna