Żoliborz Dzielnica m.st. Warszawy

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • LUT
  09

  Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dnia 9 lutego 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 197 „Do-Re-Mi” w Warszawie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 3A.

 • LUT
  09

  Ogłoszenie Prezydenta m.st. Warszawy konkursu na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy dnia 9 lutego 2022 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5.

 • STY
  31

  Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

  Warszawa rozpoczęła rekrutację do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

 • STY
  28

  Zaproszenie do złożenia oferty na „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022r.”

  Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zaprasza do złożenia oferty na realizację następującego zamówienia: „Prowadzenie w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy porad i konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 2022r.” Od realizatora oczekujemy realizacji zadania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty. Od Oferenta wymaga się również znajomości standardu usług i programów świadczonych w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022r. – Standard Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia oraz zapoznania się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa), stanowiącą załącznik nr 4 do zaproszenia. W przypadku zainteresowania możliwością zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o wypełnienie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia. Oferent działa na własną odpowiedzialność. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.

 • STY
  28

  Zaproszenie do składania ofert na: „Zajęcia stolarskie dla początkujących w Centrum Lokalnym Żoliborz”

  Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert: dla potrzeb Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Przedmiot zamówienia: Zajęcia stolarskie dla początkujących w Centrum Lokalnym „Żoliborz”, ul. Rydygiera 6B. Termin realizacji zamówienia: od lutego 2022r do grudnia 2022r z wyłaczeniem miesięcy lipca oraz sierpnia. W ten sposób daje to 9 zajęć w roku 2022 dla każdej z 4 grup (dzieci, nastolatki, dorośli, rodziny). Jedne zajęcia trwają 2 godziny zegarowe. Kryteria oceny oferty: cena (waga 100%). Inne istotne warunki zamówienia : osoba wykonujące zlecenie powinny posiadać wiedzę z zakresu stolarstwa oraz doświadczenie w pracy z dziećmi I młodzieżą. Warsztaty mają na celu: rozwijanie umiejętności manualnych, myślenie techniczne, wyrażanie kreatywności, uczenie szacunku do surowców naturalnych, są ciekawą alternatywą dla rodzin na wspólne spędzanie czasu oraz budowanie więzi, nauczenia dzieci, że lepiej coś naprawić niż się tego pozbyć. Pełna treść zapytania wraz z załącznikami.